V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống Covid-19
Số ký hiệu văn bản 4784/UBND-VX
Ngày ban hành 05/10/2021
Ngày hiệu lực 05/10/2021
Trích yếu nội dung V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 4784CV2021.pdf