Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định dự án: Thủy điện Suối Chút 2
Số ký hiệu văn bản 3551/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/10/2021
Ngày hiệu lực 04/10/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định dự án: Thủy điện Suối Chút 2
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thu hồi đất, dự án
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 3551QĐ2021.pdf