Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh Lào Cai với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai 9 tháng đầu năm 2021
Số ký hiệu văn bản 569/BC-UBND
Ngày ban hành 29/09/2021
Ngày hiệu lực 29/09/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh Lào Cai với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai 9 tháng đầu năm 2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 569BC2021.pdf