Về việc khen thưởng tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 3554/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/10/2021
Ngày hiệu lực 04/10/2021
Trích yếu nội dung Về việc khen thưởng tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 3554QĐ2021.pdf