Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với người điều trị Covid - 19 (F0), hướng dẫn viên du lịch, lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 3543/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/10/2021
Ngày hiệu lực 03/10/2021
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ đối với người điều trị Covid - 19 (F0), hướng dẫn viên du lịch, lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lao động, thương binh xã hội
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 3543QĐ2021.pdf
3543PL12021.pdf
3543PL2021.pdf
3543PL22021.pdf
3543Pl32021.pdf
3543PL42021.pdf
3543PL52021.pdf