V/v điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch đối với cán bộ đến/về từ địa phương khác.
Số ký hiệu văn bản 4854/UBND-VX
Ngày ban hành 09/10/2021
Ngày hiệu lực 09/10/2021
Trích yếu nội dung V/v điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch đối với cán bộ đến/về từ địa phương khác.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 4854CV2021.pdf