Kế hoạch triển khai công tác Bồi thường Nhà nước 2022
Số ký hiệu văn bản 20/KH-UBND
Ngày ban hành 18/01/2022
Ngày hiệu lực 18/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai công tác Bồi thường Nhà nước 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 20KH2022.pdf