Tổng số: 3840
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
4943/UBND-VX 14/10/2021
Vv tăng cường quản lý nguồn XHH và khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục
Lượt xem: 31
3683/QĐ-UBND 14/10/2021
Quyết định Ban hành Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 31
294/TB-VPUBND 14/10/2021
Thông báo Kết luận của Trung tâm chỉ huy phòng, chống Covid-19 tỉnh tại cuộc họp ngày 14/10/2021
Lượt xem: 9
362/KH-UBND 13/10/2021
Kế hoạch Triển khai thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 42
363/KH-UBND 13/10/2021
Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 47
3666/QĐ-UBND 13/10/2021
V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của khối thi đua trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 39
361/KH-UBND 12/10/2021
Triển khai thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 41
360/KH-UBND 09/10/2021
Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Lượt xem: 60
4853/UBND-VX 09/10/2021
V/v quy định một số biện pháp phòng, chống dịch đối với người đến/về từ địa phương khác
Lượt xem: 98
4854/UBND-VX 09/10/2021
V/v điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch đối với cán bộ đến/về từ địa phương khác.
Lượt xem: 99
12345678910...