Tổng số: 4
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
12-NQ/TU 01/10/2021
Nghị quyết của BCH đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới
Lượt xem: 64
09-KH 18/01/2021
Kế hoạch tuyên truyền nội dung văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI
Lượt xem: 284
02-NQ/TU 02/12/2020
Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Lượt xem: 419
12-CTR 26/11/2020
Chương trình hành động của BCH đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 338