Tổng số: 202
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
143/UBND-VX 12/01/2022
Vv triển khai tuyên truyền Nghị quyết của HĐND tỉnh
Lượt xem: 72
398/KH-UBND 26/11/2021
Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 206
5279/UBND-VX 02/11/2021
V/v thống nhất triển khai các nền tảng công nghệ phòng, chống Covid-19
Lượt xem: 220
372/KH-UBND 21/10/2021
Chuyển đổi IPv6 trong các cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 240
366/KH-UBND 19/10/2021
Tuyên truyền, phổ biến, đào tạo nâng cao nhận thức và phát triển nguồn nhân lực về an toàn thông tin tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 226
367/KH-UBND 18/10/2021
Nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 237
4524/UBND-VX 21/09/2021
V/v Tuyên truyền, giới thiệu Trang thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội, BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 230
324/KH-UBND 15/08/2021
Triển khai và tuyên truyền ứng dụng các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 159
3777/UBND-VX 12/08/2021
V/v Phối hợp thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTGTU ngày 05/8/2021 về tuyên truyền bảo vệ môi trường
Lượt xem: 196
316/KH-UBND 29/07/2021
Phát động phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai tiếp tục trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc”, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 203
12345678910...