Tổng số: 196
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
4524/UBND-VX 21/09/2021
V/v Tuyên truyền, giới thiệu Trang thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và Huy động xã hội, BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 108
324/KH-UBND 15/08/2021
Triển khai và tuyên truyền ứng dụng các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 111
3777/UBND-VX 12/08/2021
V/v Phối hợp thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTGTU ngày 05/8/2021 về tuyên truyền bảo vệ môi trường
Lượt xem: 137
316/KH-UBND 29/07/2021
Phát động phong trào thi đua “Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai tiếp tục trở thành tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc”, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 153
313/KH-UBND 28/07/2021
Tổ chức trao giải một số cuộc thi, giải thưởng về báo chí và cung cấp thông tin về các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 164
3371/UBND-VX 23/07/2021
V/v tiếp sóng các Chương trình thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam
Lượt xem: 140
3331/UBND-VX 22/07/2021
V/v tham mưu triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN
Lượt xem: 158
452/BC-UBND 15/07/2021
Báo cáo tình hình hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
Lượt xem: 190
1952/QĐ-UBND 09/06/2021
V/v tặng “Giải thưởng Báo chí Lào Cai” năm 2021
Lượt xem: 168
257/KH-UBND 04/06/2021
Chuyển đổi số và triển khai thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 139
12345678910...