Tổng số: 633
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
288/TB-VPUBND 08/10/2021
Thông báo Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2021
Lượt xem: 60
18/CTr-UBND 08/10/2021
Chương trình Hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
Lượt xem: 33
263/TB-VPUBND 04/09/2021
Thông báo Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2021
Lượt xem: 135
2987/QĐ-UBND 19/08/2021
Quyết định phê duyệt Đề án “Phát triển văn học, nghệ thuật tỉnh Lào Cai đến năm 2025”
Lượt xem: 120
325/KH-UBND 17/08/2021
Kế hoạch thực hiện “Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng” giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 118
220/TB-VPUBND 05/08/2021
Thông báo Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2021
Lượt xem: 144
3521/UBND-TH 30/07/2021
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh
Lượt xem: 136
3239/UBND-QLĐT 19/07/2021
V/v đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết số : 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ
Lượt xem: 210
304/KH-UBND 16/07/2021
Triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021
Lượt xem: 176
179/TB-VPUBND 05/07/2021
Thông báo Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2021
Lượt xem: 176
12345678910...