Tổng số: 284
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
14/KH-UBND 17/01/2022
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 1970/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 71
01/TB-UBND 13/01/2022
Để thực hiện dự án Khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên suối Quang Kim thuộc xã Quang Kim và suối Sin Quyền thuộc xã Bản Vược và xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 79
442/KH-UBND 31/12/2021
Triển khai Chương trình giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy tại các điểm chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 117
4639/QĐ-UBND 31/12/2021
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ Đơn giá hoạt động trạm thủy văn tự động, Đơn giá hoạt động của trạm Quan trắc tài nguyên nước mặt tự động, liên tục, cố định và Đơn giá hoạt động trạm Quan trắc tài nguyên nước dưới đất tự động, liên tục, cố định trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 95
3682/QĐ-UBND 14/10/2021
Về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 212
362/KH-UBND 13/10/2021
Kế hoạch Triển khai thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 213
4487/UBND-KT 20/09/2021
xác minh thông tin phản ánh Bài viết “Công ty CP Phân lân nung chảy Lào Cai lại gây họa cho dân”
Lượt xem: 260
4492/UBND-TNMT 20/09/2021
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021
Lượt xem: 224
3319/QĐ-UBND 15/09/2021
Cho phép sử dụng chỉ tiêu đất cho hoạt động khoáng sản trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bát Xát để thực hiện dự án khai thác quặng Apatit khai trường 26 tại tổ 9 thị trấn Bát Xát huyện Bát Xát
Lượt xem: 278
3192/QĐ-UBND 31/08/2021
Cho phép sử dụng chỉ tiêu sử dụng đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm (SKX) để thực hiện Dự án Khai thác khoáng sản đối với điểm mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên sông Chảy
Lượt xem: 211
12345678910...