Tổng số: 369
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
2752/QĐ-UBND 02/08/2021
Thành lập Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 136
2542/QĐ-UBND 19/07/2021
Về việc chuyển Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát trực thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Bát Xát về trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 150
2490/QĐ-UBND 15/07/2021
V/v kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 208
2488/QĐ-UBND 15/07/2021
Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 183
2287/QĐ-UBND 02/07/2021
Kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 178
2173/QĐ-UBND 25/06/2021
V/v phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Bắc Hà
Lượt xem: 142
2122/QĐ-UBND 23/06/2021
Về việc thành lập Nhà khách Tỉnh ủy Lào Cai
Lượt xem: 134
1901/QĐ-UBND 07/06/2021
V/v phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc của Trung tâm Tư vấn giám sát và Quản lý dự án xây dựng tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 148
1878/QĐ-UBND 03/06/2021
V/v phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc của Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Sa Pa
Lượt xem: 155
1784/QĐ-UBND 28/05/2021
Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 183
12345678910...