Tổng số: 219
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
3427/QĐ-UBND 23/09/2021
Phê duyệt danh sách công chức, viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Lượt xem: 147
3385/QĐ-UBND 20/09/2021
QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng thẩm định Hồ sơ trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 123
3328/QĐ-UBND 15/09/2021
QUYẾT ĐỊNH V/v Kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 207
3201/QĐ-UBND 31/08/2021
Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
Lượt xem: 194
3175/QĐ-UBND 30/08/2021
V/v phê duyệt danh sách, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với CBCCVC được thôi việc theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND
Lượt xem: 149
3129/QĐ-UBND 26/08/2021
Quyết định Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 180
3062/QĐ-UBND 24/08/2021
Phê duyệt danh sách công chức, viên chức của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Lượt xem: 198
2778/QĐ-UBND 05/08/2021
Về việc điều chỉnh công chức, viên chức của Sở Giao thông vận tải -Xây dựng, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 157
2537/QĐ-UBND 19/07/2021
Phê duyệt danh mục vị trí việc làm và khung năng lực của vị trí việc làm đối với Bảo tàng tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 177
2540/QĐ-UBND 19/07/2021
Phê duyệt danh mục vị trí việc làm và khung năng lực của vị trí việc làm đối với Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 169
12345678910...