Tổng số: 224
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
4181a/QĐ-UBND 30/11/2021
Về việc phê duyệt danh sách, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với CBCCVC theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND
Lượt xem: 167
3897/QĐ-UBND 02/11/2021
V/v phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 221
3896/QĐ-UBND 02/11/2021
Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 222
3858/QĐ-UBND 29/10/2021
V/v phê duyệt danh sách, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND
Lượt xem: 230
3850/QĐ-UBND 29/09/2021
Về việc điều chỉnh công chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 235
3427/QĐ-UBND 23/09/2021
Phê duyệt danh sách công chức, viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Lượt xem: 306
3385/QĐ-UBND 20/09/2021
QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng thẩm định Hồ sơ trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 260
3328/QĐ-UBND 15/09/2021
QUYẾT ĐỊNH V/v Kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 329
3201/QĐ-UBND 31/08/2021
Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
Lượt xem: 298
3175/QĐ-UBND 30/08/2021
V/v phê duyệt danh sách, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với CBCCVC được thôi việc theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND
Lượt xem: 227
12345678910...