Tổng số: 33
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
701/BC-UBND 11/12/2021
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
Lượt xem: 158
333/KH-UBND 25/08/2021
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị “Đổi mới cách thức lựa chọn nhiệm vụ khoa học và chuyển giao kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn trên địa bàn tỉnh”
Lượt xem: 250
331/KH-UBND 23/08/2021
KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai năm 2021- Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 241
240/TB-VPUBND 18/08/2021
Thông báo Kết luận của đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ ngày 13/8/2021
Lượt xem: 223
286/KH-UBND 01/07/2021
Kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách KH&CN năm 2022
Lượt xem: 240
2324/UBND-VX 03/06/2021
V/v tổ chức, triển khai Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2021
Lượt xem: 180
09/CT-UBND 23/04/2021
Chỉ thị về việc phát huy vai trò, trí tuệ của đội ngũ trí thức tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 113
191/KH-UBND 22/04/2021
Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 79
128/KH-UBND 18/03/2021
Kế hoạch Thực hiện Đề án“ Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 119
256/UBND-VX 22/01/2021
V/v tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ
Lượt xem: 312
1234