Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
2692/QĐ-UBND 29/07/2021
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các huyện, thị xã, thành phố, các xã trong công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 265
2693/QĐ-UBND 29/07/2021
Quyết định ban hành Quy định đánh giá kết quả lãnh đạo giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 259
3421/UBND-NLN 27/07/2021
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới các tháng cuối năm 2021
Lượt xem: 168
2520/QĐ-UBND 19/07/2021
Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các huyện, thị xã, thành phố, các xã trong công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 176
197/TB-VPUBND 16/07/2021
Thông báo Kết luận của đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh, tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2021
Lượt xem: 181
788/QĐ-UBND 11/03/2021
Về việc công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2020
Lượt xem: 121
789/QĐ-UBND 11/03/2021
Về việc công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2020 : Xã Nậm Mòn huyện Bắc Hà
Lượt xem: 136
787/QĐ-UBND 11/03/2021
Về việc công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2020 : Xã tân Thượng huyện Văn Bàn
Lượt xem: 122
786/QĐ-UBND 11/03/2021
Về việc công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2020 :Xã Xuân Thượng huyện Bảo Yên
Lượt xem: 117
645/UBND-NLN 25/02/2021
V/v triển khai, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2021
Lượt xem: 159
123