Hiện nay, tỉnh đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh, Cổng TTĐT Lào Cai xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
Không có bản ghi nào
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1Số: /2022/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 08/03/2022
Ngày kết thúc: 20/03/2022
Lượt xem:103
204
Ngày bắt đầu: 29/12/2021
Ngày kết thúc: 29/01/2022
Lượt xem:192
3Số: /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 20/10/2021
Ngày kết thúc: 20/11/2021
Lượt xem:233
4Số: /TTr-VPUBND
Ngày bắt đầu: 20/10/2021
Ngày kết thúc: 20/11/2021
Lượt xem:202
5DT4
Ngày bắt đầu: 05/10/2021
Ngày kết thúc: 05/11/2021
Lượt xem:235
6Số: /2021/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 05/10/2021
Ngày kết thúc: 17/10/2021
Lượt xem:220
7Số: /TTr-UBND
Ngày bắt đầu: 16/09/2021
Ngày kết thúc: 24/09/2021
Lượt xem:255
8Số: …/20…/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 06/08/2021
Ngày kết thúc: 06/09/2021
Lượt xem:354
9 /2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 02/07/2021
Ngày kết thúc: 09/07/2021
Lượt xem:453
10/2021/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 21/05/2021
Ngày kết thúc: 21/06/2021
Lượt xem:485
1103
Ngày bắt đầu: 27/05/2021
Ngày kết thúc: 07/06/2021
Lượt xem:449
12
Ngày bắt đầu: 07/05/2021
Ngày kết thúc: 20/05/2021
Lượt xem:351
13Dự thảo Quyết định
Ngày bắt đầu: 22/03/2021
Ngày kết thúc: 26/03/2021
Lượt xem:361
14
Ngày bắt đầu: 25/02/2021
Ngày kết thúc: 26/03/2021
Lượt xem:387
15Số: /BC-UBND
Ngày bắt đầu: 03/02/2021
Ngày kết thúc: 08/02/2021
Lượt xem:410
16NGHỊ QUYẾT
Ngày bắt đầu: 12/10/2020
Ngày kết thúc: 12/12/2020
Lượt xem:450
17
Ngày bắt đầu: 23/11/2020
Ngày kết thúc: 27/11/2020
Lượt xem:423
18Số: /2020/NQ-HĐND
Ngày bắt đầu: 07/10/2020
Ngày kết thúc: 07/11/2020
Lượt xem:437
19Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 22/09/2020
Ngày kết thúc: 22/10/2020
Lượt xem:438
20NNUT
Ngày bắt đầu: 25/08/2020
Ngày kết thúc: 15/09/2020
Lượt xem:468
21Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 08/07/2020
Ngày kết thúc: 25/07/2020
Lượt xem:460
22Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 13/04/2020
Ngày kết thúc: 25/04/2020
Lượt xem:468
23C02/3
Ngày bắt đầu: 20/03/2020
Ngày kết thúc: 20/04/2020
Lượt xem:502
24DSNGƯT
Ngày bắt đầu: 20/03/2020
Ngày kết thúc: 27/03/2020
Lượt xem:445
25Số: /2020/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 20/01/2020
Ngày kết thúc: 20/02/2020
Lượt xem:442
26Số: /2019/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 19/11/2019
Ngày kết thúc: 19/12/2019
Lượt xem:449
27Số: /TTr-VPUBND
Ngày bắt đầu: 19/11/2019
Ngày kết thúc: 19/12/2019
Lượt xem:476
28Số: /2019/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 01/11/2019
Ngày kết thúc: 20/11/2019
Lượt xem:473
29 /2019/QĐ-UBND
Ngày bắt đầu: 08/07/2019
Ngày kết thúc: 08/08/2019
Lượt xem:459
30ĐA
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 26/07/2019
Lượt xem:446
31ĐA
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 26/07/2019
Lượt xem:442
32ĐA
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 26/07/2019
Lượt xem:461
33ĐA
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 26/07/2019
Lượt xem:453
34ĐA
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 26/07/2019
Lượt xem:454
35ĐA
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 26/07/2019
Lượt xem:459
36ĐA
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 26/07/2019
Lượt xem:472
37ĐA
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 26/07/2019
Lượt xem:452
38Pháp lệnh số: /2019/PL-UBTVQH14
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 08/07/2019
Lượt xem:439
39Số: TTr-LĐTBXH
Ngày bắt đầu: 26/06/2019
Ngày kết thúc: 08/07/2019
Lượt xem:540
40Số: /TTr-UBND
Ngày bắt đầu: 09/05/2019
Ngày kết thúc: 09/06/2019
Lượt xem:548
41Số /TTr-LĐTBXH
Ngày bắt đầu: 09/05/2019
Ngày kết thúc: 09/06/2019
Lượt xem:523
42Số /TTr-LĐTBXH
Ngày bắt đầu: 09/05/2019
Ngày kết thúc: 09/06/2019
Lượt xem:442
43Quyết định
Ngày bắt đầu: 21/05/2018
Ngày kết thúc: 21/06/2018
Lượt xem:458
44ĐA
Ngày bắt đầu: 04/04/2018
Ngày kết thúc: 04/05/2018
Lượt xem:441
45810/STTTT-BCVT
Ngày bắt đầu: 15/11/2017
Ngày kết thúc: 25/11/2017
Lượt xem:463
46NQ
Ngày bắt đầu: 01/11/2017
Ngày kết thúc: 18/11/2017
Lượt xem:471
47
Ngày bắt đầu: 01/11/2017
Ngày kết thúc: 18/11/2017
Lượt xem:448
48794/STTTT-TTTBCXB
Ngày bắt đầu: 08/11/2017
Ngày kết thúc: 14/11/2017
Lượt xem:452
496
Ngày bắt đầu: 08/10/2017
Ngày kết thúc: 30/10/2017
Lượt xem:479
50551/VPUBND-QLĐT
Ngày bắt đầu: 12/07/2017
Ngày kết thúc: 12/08/2017
Lượt xem:456
12
Thống kê truy cập
  • Đang online: 295
  • Hôm nay: 12,520
  • Trong tuần: 79,396
  • Tất cả: 61,182,235