Ban lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

 

Ông Vũ Hùng Dũng

Ngày sinh: 31/01/1973

Chức vụ: Giám đốc Sở

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Điện thoại: 02143.828.399

Email: vhdung-stttt@laocai.gov.vn

 

 

 

Ông Tăng Văn Hạnh

Ngày sinh: 30/10/1968

Chức vụ: Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý thông tin.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Điện thoại: 02143.828.799

E-mail: tvhanh-stttt@laocai.gov.vn

 

   

Ông Nguyễn Minh Tuấn

Ngày sinh: 15/10/1973

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị thông tin

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Điện thoại: 02143.828.299

Email: nmtuan-stttt@laocai.gov.vn

 


image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 1,116
  • Trong tuần: 2,650
  • Tất cả: 2,349,226
Đăng nhập