Tóm tắt quá trình công tác của lãnh đạo cơ quan

 

anh tin bai

Ông Vũ Hùng Dũng

Ngày sinh: 31/01/1973

Chức vụ: Giám đốc Sở

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Điện thoại: 02143.828.399

Email: vhdung-stttt@laocai.gov.vn

Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ tháng 01/1992 đến 12/1995: Cán sự, Phòng Hành chính văn xã, Sở Tài chính - Vật giá Lào Cai.

- Từ 12/1995 đến 8/1999: Cán sự, Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính Lào Cai.

- Từ tháng 8/1999 đến 02/2001: Cán sự, Phó phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính Lào Cai.

- Từ tháng 3/2001 đến 6/2004: Chuyên viên, Phó phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính Lào Cai.

- Từ tháng 7/2004 đến 12/2005: Chuyên viên, Phó phòng Phụ trách Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính Lào Cai.

- Từ tháng 12/2005 đến 6/2011: Chuyên viên, Trưởng phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính Lào Cai.

- Từ tháng 7/2011 đến 12/2012: Chuyên viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính Lào Cai.

- Từ tháng 01/2013 đến 9/2015: Chuyên viên chính, Phó Giám đốc Sở Tài chính Lào Cai.

- Từ tháng 9/2015 đến 9/2018: Chuyên viên chính, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Sa Pa.

- Từ tháng 9/2018 đến 11/2018: Chuyên viên chính, Quyền Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Lào Cai.

- Từ tháng 11/2018 đến 01/2020: Chuyên viên chính; Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Lào Cai.

- Từ tháng 02/2020 - 06/2020: Chuyên viên chính; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 7/2020 đến nay: Chuyên viên chính; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai.

anh tin bai

Ông Tăng Văn Hạnh

Ngày sinh: 30/10/1968

Chức vụ: Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý thông tin.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Điện thoại: 02143.828.799

E-mail: tvhanh-stttt@laocai.gov.vn

Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ tháng 3/1987 đến 6/1990: Trung sỹ, tiểu đội trưởng trung đoàn 252 Quân chủng không quân.

- Từ tháng 7/1990 đến 12/1996: Nhân viên công ty xuất nhập khẩu Hải Hưng.

- Từ tháng 1/1997 đến 12/2001: Nhân viên công ty xuất nhập khẩu Hải Dương.

- Từ tháng 1/2002 đến 10/2002: Nhân viên công ty thương mại tổng hợp Hưng Yên.

- Từ tháng 10/2002 đến 10/2004: Kỹ sư CNTT, Trưởng phòng Kỹ thuật, Trung tâm CNTT tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 11/2004 đến 11/2006: Phó giám đốc Trung tâm lưu trữ và tích hợp dữ liệu- Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 11/2006 đến 9/2008: Giám đốc Trung tâm Tin học tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 10/2008 đến 9/2011: Trưởng phòng CNTT- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 10/2011 đến nay: Thạc sỹ quản lý thông tin; Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai.

 

anh tin bai

Ông Nguyễn Minh Tuấn

Ngày sinh: 15/10/1973

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị thông tin

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Điện thoại: 02143.828.299

Email: nmtuan-stttt@laocai.gov.vn

Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ tháng 7/1992 đến 11/1992: Công nhân công ty điện báo điện thoại tỉnh Hoàng Liên Sơn.

- Từ tháng 11/1992 đến 3/1993: Công nhân tổng đài bưu điện huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 3/1993 đến 4/1996: Công nhân Bưu điện thị xã Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 4/1996 đến 11/2000: Phó Đài, Trưởng Đài chuyển mạch trung tâm công ty điện báo điện thoại Bưu điện tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 11/2000 đến 11/2005: Chuyên viên quản lý đầu tư Bưu điện tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 11/2005 đến 11/2014: Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 11/2014 đến nay: Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai.

anh tin bai

Bà Trần Xuân Huệ

Ngày sinh: 28/01/1978

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Điện thoại: 02143.828.499

Email: txhue-stttt@laocai.gov.vn

Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ tháng 01/3/2000 đến 31/3/2008: Chuyên viên, Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 01/4/2008 đến 30/11/2008: Chuyên viên, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 01/12/2008 đến 30/7/2016: Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 01/8/2016 đến 31/7/2021: Trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 01/8/2021 đến nay: Phó Giám đốc, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai.

 

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập