Cảnh báo lỗ hổng bảo mật trên sản phẩm FortiWeb
FortiWeb là giải pháp bảo mật chuyên dụng toàn diện cho hệ thống ứng dụng web,thường sử dụng trong các hệ thống thông tin của các cơ quan tổ chức để giám sát mạng, hệ thống và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin.

Qua công tác theo dõi, giám sát trên không gian mạng, cùng hoạt động hợp tác, chia sẻ thông tin với các tổ chức lớn về an toàn thông tin trong và ngoài nước, Cục An toàn thông tin ghi nhận 04 lỗ hổng bảo mật (CVE-2020-29015,CVE-2020-29016,  CVE-2020-29018,  CVE-2020-29019) trên  sản  phẩm  FortiWeb.

Theo đánh giá sơ bộ, lỗ hổng này có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan, tổ chức ở Việt Nam, đặc biệt là cơ quan chính phủ, ngân hàng, tổ chức tài chính, tập đoàn, doanh nghiệp và các công ty lớn, do các đơn vị này đều triển khai mô hình mạng có sử dụng FortiWebđể thuận tiện cho việc quản lý và bảo mật ATTT cho hệ thống.


Nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của đơn vị, góp phần bảo đảm an toàn cho không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin đề nghị quý đơn vị thực hiện: Rà soát xác minh hệ thống webcó sử dụng FortiWeb để phát hiện và xử lý kịp thời các lỗ hổng bảo mật, đặc biệt là các lỗ hổng; Cập nhật bản vá hoặc khắc phục lỗ hổng bảo mật đồng thời thường xuyên thực hiện kiểm tra đánh giá, bảo đảm an toàn thông tin; Tăng cường theo dõi giám sát hệ thống đồng thời thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.

 

Thông tin các lỗ hổng

1. CVE-2020-29015

 -Mức độ: trung bình (CVSS: 6.4)

-Lỗ hổng tồn tại trong giao diện người dùng của FortiWeb, cho phép đối tượng tấn công chèn và thực thi mã từ xa, tấn công SQL injection.

Khai thác lỗ hổng bảo mật này cho phép đối tượng tấn công đọc, xóa, sửa đổi dữ liệu, chiếm quyền kiểm soát hệ thống ứng dụng mục tiêu.

-Ảnh hưởng: FortiWeb phiên bản <6.3.7 và <6.2.3

 -Giải pháp: nâng cấp lên phiên bản >6.3.8 và >6.2.4

Truy cập tại: https://support.fortinet.com/

2. CVE-2020-29019

-Mức độ: trung bình (CVSS:6.4)

-Lỗ hổng trong FortiWeb cho phép đối tượng tấn công chèn và thực thi mã từ xa, làm tràn bộ đệm.

-Ảnh hưởng: phiên bản <6.4.7 và <6.2.3

-Giải pháp: nâng cấp lên phiên bản > 6.3.8 và >6.2.4

Truy cập tại: https://support.fortinet.com/

3. CVE-2020-29018

-Mức độ: trung bình (CVSS: 5.3)

-Lỗ hổng cho phép đối tượng tấn công chèn và thực thi mã tùy ý, đánh cắp thông tin dữ liệu nhạy cảm.

-Ảnh hưởng: phiên bản < 6.3.5-Giải pháp: nâng cấp lên phiên bản > 6.3.6

Truy cập tại: https://support.fortinet.com/

4. CVE-2020-29016

-Mức độ: trung bình (CVSS: 6.4)

-Lỗ hổng cho phép đối tượng tấn công chèn và thực thi mà tùy ý,làm tràn bộ đệm.

Truy cập tại: https://support.fortinet.com

 

 Thu Hương

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập