Hội nghị chuyển đổi số Trường Chính trị tỉnh Lào Cai

Ngày 17/5/2023, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị về chuyển đổi số.

anh tin bai

Đồng chí Tăng Văn Hạnh- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giới thiệu tổng quan về chuyển đổi số

Dự Hội nghị có các đồng chí: Hứa Tân Hưng – Hiệu trưởng nhà trường, Tăng Văn Hạnh – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Lưu Thị Sim, Phó Hiệu trưởng nhà trường; các thầy cô giáo và gần 200 học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị đang theo học tại trường.

Tại hội nghị, đồng chí Tăng Văn Hạnh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giới thiệu những nội dung tổng quan về chuyển đổi số; Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh Lào Cai như: Đề án số 08-ĐA/TU ngày 11/12/2020 phát triển CNTT-TT tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 92/KH-UBND tỉnh về thực hiện đề án số 08; Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động số 11/CTr-UBND ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 17/01/2022; Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 122/QĐ-UBND phê duyệt chiến lược dữ liệu tỉnh Lào Cai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 431/KH-UBND về Chuyển đổi số và cải thiện chỉ số DTI tỉnh Lào Cai năm 2023. Đồng chí cũng nhấn mạnh, Lào Cai là tỉnh đầu tiên trong cả nước ban hành Chiến lược dữ liệu đến năm 2025 nhằm giúp các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nhìn nhận được hiệu quả của việc sử dụng dữ liệu chuyên ngành, dữ liệu dùng chung và dữ liệu mở trong việc phát triển chính quyền số và đô thị thông minh, kinh tế số và xã hội số; góp phần tăng năng suất và chất lượng phục vụ của cơ quan, đơn vị đối với người dân, doanh nghiệp. 

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, giảng viên, viên chức của nhà trường nhận thức đúng và đầy đủ hơn về chuyển đổi số; hiểu được những việc phải làm khi tiến hành xây dựng chiến lược và thực hiện chuyển đổi số, từ đó triển khai có hiệu quả Nghị quyết, kế hoạch chuyển đổi số của Chính phủ, của tỉnh và  tại cơ quan, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hồng Quế

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 821
  • Trong tuần: 4,042
  • Tất cả: 2,277,708
Đăng nhập