Lào Cai ban hành bộ chỉ số mới về đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 3019/QĐ-UBND về Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số (gọi tắt DTI) của các địa phương và các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

anh tin bai

 

Theo đó, cấu trúc Bộ chỉ số DTI gồm: DTI các cơ quan cấp tỉnh có thủ tục hành chính; DTI các cơ quan cấp tỉnh không có thủ tục hành chính;  DTI các cơ quan cấp tỉnh không có thủ tục hành chính; DTI cấp huyện; DTI các cơ quan cấp huyện; DTI các cơ quan cấp huyện; DTI cấp xã.

DTI các cơ quan cấp tỉnh có thủ tục hành chính bao gồm 06 chỉ số đánh giá chính với 55 chỉ số thành phần, thang điểm 1.000 điểm; DTI các cơ quan cấp tỉnh không có thủ tục hành chính, bao gồm 06 chỉ số đánh giá chính với 43 chỉ số thành phần, thang điểm 800, đó là: Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng; Hoạt động chuyển đổi số.

DTI cấp huyện được cấu trúc theo 03 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, bao gồm 08 chỉ số đánh giá chính với 109 chỉ số thành phần, thang điểm 1.000 điểm, DTI cấp xã được cấu trúc theo 03 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, bao gồm 08 chỉ số đánh giá chính với 85 chỉ số thành phần, thang điểm 1.000 điểm; gồm các chỉ số: Nhận thức số; Thể chế số; Hạ tầng số; Nhân lực số; An toàn thông tin; Nhóm chỉ số về hoạt động (Chính quyền số; Kinh tế số; Xã hội số).

Việc đánh giá DTI được tổ chức định kỳ hàng năm; thời hiệu số liệu được tổng hợp từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm đánh giá.

Việc đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị, địa phương, giúp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định những điểm mạnh cần phát huy, những điểm yếu cần khắc phục và cung cấp thông tin hỗ trợ cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành các mục tiêu đã được đề ra tại Nghị quyết 20-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy.

Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 thay thế Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 về việc Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các địa phương, cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Bộ chỉ số được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình, bám sát các nhiệm vụ phát sinh với mục tiêu phản ánh đầy đủ hoạt động chuyển đổi số của toàn bộ hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp. 

 

Hường Trần

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập