Triển khai nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 của Chính phủ trong năm 2024

Chiều 21/12, Chính phủ tổ chức hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình 2 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị.

dsc-1135-6365.jpg
Hội nghị được triển khai trực tuyến tới các tỉnh, thành phố.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

cccccc-2854.jpg
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai.
 

Báo cáo đánh giá tại hội nghị nêu rõ: Trong 2 năm qua, Đề án 06 đã hoàn thành 67/77 nhiệm vụ theo lộ trình và 200/216 nhiệm vụ thuộc các chỉ thị, nghị quyết, công điện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Về thể chế, đã hoàn thành 5/5 văn bản pháp luật theo lộ trình gồm 1 Luật Căn cước, 2 nghị định và 2 thông tư.

Đã hoàn thành, cung cấp 25/25 dịch vụ công theo Đề án 06 và 13/28 dịch vụ công theo Quyết định 422/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong đó, 23/25 dịch vụ công thiết yếu đã được thực hiện toàn trình. Các bộ, ngành, địa phương đã tập trung khai thác, sử dụng thông tin dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường truy thu thuế cho Nhà nước; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Đã có 37.542 doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền thành công. Nhiều lĩnh vực tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt như: An sinh xã hội, bảo hiểm, y tế, tài chính...

dsc-1138-5095.jpg
Tỉnh Lào Cai cũng tổ chức trực tuyến hội nghị tới điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố.

Bộ Công an đã cấp hơn 70,2 triệu tài khoản định danh điện tử cho người dân (vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao), hoàn thành cấp hơn 84,7 triệu căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện trên toàn quốc. Triển khai các tiện ích trên ứng dụng VNelD vượt chỉ tiêu đề ra, trong đó có những nội dung mang lại nhiều tiện ích cho người dân. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an đã kết nối với 15 bộ, ngành, 1 doanh nghiệp nhà nước, 3 doanh nghiệp viễn thông và 63 địa phương…

 

Tại tỉnh Lào Cai, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06 của tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án. Tính đến thời điểm hiện tại, các nhiệm vụ được duy trì, thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Tổng số nhiệm vụ có thời hạn là 9 nhiệm vụ; tổng số nhiệm vụ thực hiện thường xuyên là 17 nhiệm vụ. Đến ngày 16/6/2023, có 9/9 đơn vị cấp huyện, 152/152 đơn vị cấp xã hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chíp cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn; đến ngày 24/7/2023, tỉnh Lào Cai đã hoàn thành thu nhận tài khoản định danh điện tử; đến ngày 8/9/2023, đã hoàn thành kích hoạt tài khoản định danh điện tử theo chỉ tiêu Bộ Công an giao...

Tại hội nghị, các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố đã đóng góp nhiều ý kiến để tiếp tục nâng cao và góp phần làm bền vững hơn những kết quả trong thực hiện Đề án 06 thời gian tới. Trong đó có giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ những “điểm nghẽn”, thực hiện 26 nhiệm vụ đang chậm tiến độ theo lộ trình của Đề án 06 và theo lộ trình các chỉ thị, nghị quyết, công điện của Chính phủ.

Hội nghị cũng đã đưa ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, có chủ đề “Hoàn thiện hạ tầng công nghệ, số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số”. Theo đó, sẽ có 81 nhiệm vụ, gồm 20 nhiệm vụ chung và 61 nhiệm vụ cụ thể để triển khai trong năm 2024.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã biểu dương những thành tích đạt được trong thời gian qua, đồng thời khẳng định Đề án 06 đã góp phần thay đổi phương thức quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý công dân; góp phần hạn chế tiêu cực, "tham nhũng vặt"; tiết kiệm thời gian, công sức; tạo nền tảng quan trọng để triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số…

 

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện, thẳng thắn chỉ rõ những nội dung còn tồn tại, chậm tiến độ, những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách và quá trình triển khai thực hiện; đề xuất các giải pháp trọng điểm, quyết liệt làm tốt hơn trong năm 2024 và hướng tới hoàn thành các mục tiêu Đề án 06 đến năm 2025.

theo LCĐT

https://baolaocai.vn/trien-khai-nhiem-vu-trong-tam-de-an-06-cua-chinh-phu-trong-nam-2024-post377508.html

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập