Sửa đổi Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND
Ngày 20/01/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND về việc sửa đổi Khoản 2, Khoản 3, Điều 3 Quy định chức vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh Lào Cai.

 

Chi tiết kèm văn bản

https://storage-vnportal.vnpt.vn/lci-ubnd-responsive/sitefolders/so-tttt/4670/03-2020-chuc-nang-nhiem-vu.pdf
image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 676
  • Trong tuần: 4,549
  • Tất cả: 2,357,698
Đăng nhập