Danh sách thư điện tử của cán bộ, công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

STT

Họ và Tên

Địa chỉ Email

I

Sở Thông tin và Truyền thông

1

Sở Thông tin và Truyền thông

contact-stttt@laocai.gov.vn

2

Lãnh đạo Sở

2.1

Vũ Hùng Dũng

vhdung-stttt@laocai.gov.vn

2.2

Tăng Văn Hạnh

tvhanh-stttt@laocai.gov.vn

2.3

Nguyễn Minh Tuấn

nmtuan-stttt@laocai.gov.vn

2.4

Trần Xuân Huệ

txhue-stttt@laocai.gov.vn

3

Văn phòng Sở

3.1

Phạm Thị Thu Hường

ptthuong1-stttt@laocai.gov.vn

3.2

Nguyễn Thị Thu Giang

nttgiang-stttt@laocai.gov.vn

3.3

Vũ Huy Thanh

vhthanh-stttt@laocai.gov.vn

4

Phòng Thông tin - Báo chí – Xuất bản

phongbcxb-tttt@laocai.gov.vn

4.1

Trần Thị Thu Hiền

ttthien-stttt@laocai.gov.vn

4.2

Nguyễn Thị Thu Hương

ntthuong-stttt@laocai.gov.vn

4.3

Lâm Thị Tú

lttu-stttt@laocai.gov.vn

4.4

Nguyễn Thị Ánh

ngtanh-stttt@laocai.gov.vn

4.5

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

ntqhoa-stttt@laocai.gov.vn

5

Phòng Bưu chính Viễn thông - Công nghệ thông tin

phongcntt-stttt@laocai.gov.vn

5.1

Trần Ngọc Nhân

tnnhan-stttt@laocai.gov.vn

5.2

Nguyễn Vân Anh

nvanh-stttt@laocai.gov.vn

5.3

Nguyễn Hồng Quế

nhque-stttt@laocai.gov.vn

5.4

Phạm Tuấn Anh

ptanh-stttt@laocai.gov.vn

5.5

Tạ Ngọc Khánh

tnkhanh-stttt@laocai.gov.vn

5.6

Đỗ Tiến Đức

dtduc-stttt@laocai.gov.vn

5.7

Đặng Phương Nam

dpnam-stttt@laocai.gov.vn

5.8

Lương Minh Quân

lmquan-stttt@laocai.gov.vn

6

Phòng Kế hoạch – Tài chính

6.1

Nguyễn Thị Thu Hằng

ntthang-stttt@laocai.gov.vn

6.2

Nguyễn Thùy Dung

ntdung-stttt@laocai.gov.vn

6.3

Nguyễn Thị Hoa

nthoa-stttt@laocai.gov.vn

6.4

Nguyễn Khắc Chiến

nkchien-stttt@laocai.gov.vn

6.5

Trần Thị Hương Giang

tthgiang-stttt@laocai.gov.vn

7

Phòng Thanh tra

7.1

Vũ Hữu Thắng

vhthang-stttt@laocai.gov.vn

7.2

Lưu Thị Thanh Thảo

lttthao-stttt@laocai.gov.vn

II

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Lào Cai

1

Trung tâm Công nghệ thông tin vàTruyền thông Lào Cai

contact-lcit@laocai.gov.vn

2

Lãnh đạo Trung Tâm

2.1

Nguyễn Hồng Quang

nhquang-lcit@laocai.gov.vn

2.2

Nguyễn Thắng Nghĩa

ntnghia-stttt@laocai.gov.vn

3

Văn phòng TT

3.1

Nguyễn Hải Vinh

nhvinh-lcit@laocai.gov.vn

3.2

Nguyễn Việt Hà

nvha-lcit@laocai.gov.vn

4

Phòng Tích hợp hệ thống

hotro@laocai.gov.vn

4.1

Hoàng Văn Quang

hvquang-lcit@laocai.gov.vn

4.2

Phạm Hoàng Cường

phcuong-lcit@laocai.gov.vn

4.3

Đặng Quyết Thắng

dqthang- lcit@laocai.gov.vn

4.4

Vũ Đức Hiếu

vdhieu-lcit@laocai.gov.vn

4.5

Lê Duy Long

ldlong- lcit@laocai.gov.vn

4.6

Trần Xuân Phong

txphong-lcit@laocai.gov.vn

4.7

Khổng Văn Thắng

kvthang-lcit@laocai.gov.vn

5

Phòng Đào tạo

5.1

Phan Tiến Dũng

ptdung-lcit@laocai.gov.vn

5.2

Tưởng Thị Lan Hương

ttlhuong-lcit@laocai.gov.vn

5.3

Hồ Minh Hiền

hmhien-lcit@laocai.gov.vn

5.4

Đoàn Thu Thủy

dtthuy-lcit@laocai.gov.vn

6

Phòng Phát triển phần mềm

6.1

Nguyễn Đức Trọng

ndtrong-lcit@laocai.gov.vn

6.2

Hà Tuyết Nhung

htnhung-lcit@laocai.gov.vn

6.3

Trần Thị Hường

tthuong-lcit@laocai.gov.vn

6.4

Phạm Văn Trường

pvtruong-lcit@laocai.gov.vn

6.5

Lê Anh Tuấn

latuan-lcit@laocai.gov.vn

6.6

Bùi Công Vinh

Bcvinh-lcit@laocai.gov.vn

7

Phòng Tư vấn và Dịch vụ

7.1

Hà Thị Xuân Thuỷ

htxthuy-lcit@laocai.gov.vn

7.2

Đặng Thị Bảy

dtbay-lcit@laocai.gov.vn

7.3

Trịnh Đức Thọ

tdtho-lcit@laocai.gov.vn

 

Tin khác
image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 40
  • Trong tuần: 4,882
  • Tất cả: 2,433,575
Đăng nhập