Định hướng hoạt động văn hóa - văn nghệ trong dịp Tết Qúy Mão năm 2023

Thực hiện Công văn số 4606-CV/BTGTW, ngày 21/12/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Công văn số 1433-CV/TU, ngày 26/12/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc chỉ đạo, định hướng hoạt động văn hóa - văn nghệ trong dịp Tết Qúy Mão năm 2023. Để các hoạt động văn hóa - văn nghệ trong dịp Tết Nguyên đán đạt hiệu quả, thiết thực, tạo không khí phấn khởi đón Xuân mới vui tươi, lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai một số nội dung sau:

1. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trong dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương. Ưu tiên các hoạt động văn hóa vui Xuân, trải nghiệm, các chương trình biểu diễn phục vụ đồng bào, chiến sĩ vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa và chương trình chuyên biệt dành cho thiếu nhi. Đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong quản lý nhà nước, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ.

2. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; mở các chuyên trang, chuyên mục; viết bài, xây dựng chương trình phát thanh, truyền hình “Mừng Xuân, Mừng Đảng”, ca ngợi đất nước, con người Việt Nam, cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Phát huy mạnh mẽ vai trò của cơ quan báo chí trong nhiệm vụ xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời các sản phẩm độc hại, phản văn hóa, nhất là trên môi trường mạng Internet xâm nhập vào địa bàn.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Chỉ đạo, hướng dẫn trong hệ thống ngành dọc tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động văn hóa - văn nghệ khác diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán. Chú trọng biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ gia đình có công với cách mạng, gia đình nghèo, người già, cô đơn, trẻ mồ côi, khuyết tật; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn.

4. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành và địa phương tổ chức tốt các hoạt động “Mừng Xuân - Mừng Đảng”. Chủ trì, phối hợp với Hội nhà báo tỉnh, các cơ quan liên quan tham mưu, tổ chức Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XXI mang chủ đề “Nhịp điệu mới” vào Tết Nguyên Tiêu chu đáo, trang trọng, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm có giá trị về nội dung tư tưởng và nghệ thuật. Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, chúc Tết các văn nghệ sĩ tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn học, nghệ thuật Việt Nam. Cổ vũ, động viên văn nghệ sĩ tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa văn lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và các chương trình, sự kiện quan trọng của các Hội diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán.

5. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Xây dựng chương trình Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 vui tươi, lành mạnh. Đổi mới nội dung, hình thức, tăng sức hấp dẫn đối với khán thính giả; coi trọng việc giới thiệu những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam và tỉnh Lào Cai với cộng đồng quốc tế. Kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng khâu biên tập, duyệt nội dung các tin, bài, các chương trình nghệ thuật, phim ảnh, giao lưu văn hóa; chú trọng định hướng, thẩm định nội dung các chương trình phát sóng, nhất là các chương trình thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả truyền hình trong dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm không để xảy ra sai sót, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân.

6. Thường trực các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy: Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên định hướng, tổ chức và quản lý tốt lễ hội, các hoạt động văn hóa - văn nghệ “Mừng Xuân, Mừng Đảng” trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.  Chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt đông thăm hỏi, chúc Tết thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, nhất là ở biên giới, vùng khó khăn, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường chỉ đạo, định hướng, quản lý các nội dung quan trọng, nhạy cảm trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ; rà soát, xem xét kỹ lưỡng việc chấp thuận cho các tổ chức thực hiện chương trình biểu diễn nghệ thuật, thời trang, ca - múa - nhạc trên địa bàn; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo nhanh kết quả chỉ đạo, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (liên  hệ, trao đổi với đồng chí Vũ Mai Lý, số ĐT: 0947.129.187 địa chỉ email: vumailylc@gmail.com)  trước 12h00 ngày 24/01/2023 (Mùng 3 Tết), để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

 

Theo Công văn số 1145-CV/BTGTU ngày 03/01/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 140
  • Trong tuần: 2,207
  • Tất cả: 2,355,356
Đăng nhập