Định hướng tuyên truyền tháng 10/2023

1. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Các hoạt động đối ngoại lớn của đất nước trong thời gian vừa qua: Kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ ngày 10-11/9/2023. Khẳng định đây là dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ và là sự kiện đối ngoại có ý nghĩa rất quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kết quả chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan từ ngày 4/9 đến ngày 7/9 tại Jakarta, Indonesia; chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại - Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 20 tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc từ ngày 16-17/9 theo lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Tuần lễ Cấp cao Khóa 78 Đại Hội đồng Liên hợp quốc, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 17-23/9... Khẳng định đường lối đối ngoại của Đảng nhằm mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển chung, góp phần xây dựng một thế giới công bằng, dân chủ, tiến bộ và văn minh, phản ánh khách quan, toàn diện và tích cực về thành tựu, kinh nghiệm và bài học của công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chủ động đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội nhằm gây phương hại tới quan hệ của Việt Nam với đối tác quốc tế.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước thăm và làm việc tại Lào Cai Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm tỉnh Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2023) và 120 năm du lịch Sa Pa (1903-2023), trong đó có các hoạt động khánh thành Nhà lưu niệm Bác Hồ và một số công trình khác; tình cảm, dư luận xã hội đồng thuận, ủng hộ, đánh giá cao các hoạt động trên. Tập trung khẳng định Nhà lưu niệm Bác Hồ là nơi gìn giữ và truyền bá các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc của người dân Lào Cai; du lịch Sa Pa, với 120 năm phát triển, đã trở thành Khu du lịch quốc gia - trọng điểm du lịch của Việt Nam, khẳng định vị thế của tỉnh Lào Cai trên bản đồ du lịch.

3. Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban bí thư Trung ương Đảng về Ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kế hoạch số 234-KH/TU, ngày 31/8/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai về triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung Kết luận số 54 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên và nhân dân về quyền làm chủ và phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

4. Nội dung Chương trình số 305-CTr/TU, ngày 29/8/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai về Chương trình thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, vẻ đẹp thiên nhiên, gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Lào Cai là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh; tăng cường thông tin những thành quả phát triển kinh tế - xã hội và các chính sách, cam kết của tỉnh Lào Cai trong tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài…

5. Kết luận số 58-KL/TW, ngày 23/6/2023 của Ban bí thư “ về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Các sự kiện nổi bật hoạt động của người cao tuổi: Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vi Người cao tuổi Việt Nam năm 2023 gắn với Liên hoan tiếng hát người cao tuổi toàn quốc tại khu vực I các tỉnh phía Bắc tại Hà Tĩnh (dự kiến 27-30/9/2023), khu vực II các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên tại Khánh Hòa ( dự kiến 4-6/10/2023), Khu vực III các tỉnh Nam Bộ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ( 13-15/9/2023).

6. Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Công văn số 2007-CT/TU, ngày 20/9/2023 về thực hiện Quy định số 117-QĐ/TW ngày 18/8/2023.  Quán triệt nội dung Quy định số 117-QĐ/TW đến tập thể và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong địa phương, cơ quan, đơn vị mình nhằm nâng cao nhận thức sâu sắc, toàn diện các nội dung của Quy định số 117-QĐ/TW; phát huy cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện.

7. Các nội dung quan trọng, cốt lõi được thông qua tại Hội nghị lần bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (Hội nghị giữa nhiệm kỳ); các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI.

8. Công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chuyển đổi số, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; sản xuất an toàn và an toàn vệ sinh thực phẩm; tư duy kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp xanh. Tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, người dân biết, cảnh giác với phương thức, thủ đoạn lừa đảo, giả danh các cơ quan chức năng (Công an, Viện kiểm sát, Tòa án,...) để chiếm đoạt tài sản.

9. Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 24/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Chương trình số 306-CTr/TU ngày 31/8/2023 thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

10. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 3 tháng cuối năm 2023.

11. Những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực; giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, phản ánh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa,… Giới thiệu các gương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội,...

12. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử: 32 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai (01/10); Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (04/10); Ngày thành lập chi bộ nông thôn đầu tiên của tỉnh Lào Cai (10/10); Ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10); Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10); Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10); Ngày truyền thống các cơ quan đảng: Ngành Tổ chức xây dựng đảng (14/10), Công tác Dân vận (15/10), ngành Kiểm tra đảng (16/10), Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10), Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10),…

II. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CHI BỘ NÔNG THÔN ĐẦU TIÊN TỈNH LÀO CAI (10/10/1948 - 10/10/2023)!

2. CHÀO MỪNG 32 NĂM TÁI LẬP TỈNH LÀO CAI (1/10/1991 - 1/10/2023)!

3. CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2023)!

4. NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG “NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 04/10”!

5. THỰC HIỆN TỐT LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY LÀ TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN!

6. TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG, AN NINH, BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!

7. PHÁT HUY SỨC MẠNH TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!

8. ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI!

9. ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN LÀO CAI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI!

10. PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG TỈNH LÀO CAI GIÀU ĐẸP, VĂN MINH!

11. ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN LÀO CAI TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!

12. THI ĐUA LÀ YÊU NƯỚC, YÊU NƯỚC THÌ PHẢI THI ĐUA!

13. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM ! 

14. NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!

Theo Hướng dẫn số  128-HD/BTGTU ngày 26/9/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 70
  • Trong tuần: 2,969
  • Tất cả: 2,356,118
Đăng nhập