Định hướng tuyên truyền tháng 12 năm 2022

I. Nội dung tuyên truyền

1. Các nội dung quan trọng, cốt lõi được thông qua tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; các nghị quyết kỳ họp thứ Tám, thứ Chín HĐND tỉnh khóa XVI.

2. Kết quả các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tôn vinh, tri ân,… Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 11, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị  tháng 12 năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Kết quả thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại các đảng bộ, địa phương, đơn vị trong tỉnh.

3. Nội dung cốt lõi của Thông báo số 16-TB/TW, ngày 07/7/2022 của Bộ Chính trị và Công văn số 1336-CV/TU, ngày 07/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của  Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh; Nghị quyết số 33-NQ/TU, ngày 11/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển doanh nghiệp tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

4. Nội dung, yêu cầu công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Quy định số 368- QĐ/TU, ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc Học tập, làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

5. Nội dung trọng tâm các nghị quyết, chỉ thị: Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết số 20-NQTU ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị Số 28 - CT/TU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới.

6. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nhất là kết quả triển khai xây dựng “Thôn nông thôn mới”, “Thôn kiểu mẫu” giai đoạn 2022 - 2025; tình hình trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng, chống thiên tai, cháy nổ; phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch bệnh,…

7. Tuyên truyền nội dung, đối tượng, cơ cấu giải, thời gian nộp tác phẩm tham gia Giải Báo chí tỉnh Lào Cai về tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí lần thứ II năm 2022.

8. Các ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện lịch sử: Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (01/12); Ngày quốc tế người tàn tật (03/12); Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12); Ngày quốc tế nhân quyền (10/12); Ngày thành lập Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (11/12); Ngày thành lập UNESCO (14/12); Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12); Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12; Ngày quốc phòng toàn dân (22/12/1989) và Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944); Ngày dân số thế giới (26/12); Ngày hoàn thành hiệp ước về phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc (31/12); Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972),...

II. Khẩu hiệu tuyên truyền

1. HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG, CHỐNG AIDS 01/12/2022!

2. CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 62 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM (20/12/1960 - 20/12/2022)!

3. CHÀO MỪNG KỶ NIỆM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN VÀ NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12)!

4. CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 50 NĂM CHIẾN THẮNG “HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG” (12/1972 - 12/2022)!

5. TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG, AN NINH, BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!

6. ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI!

7. ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN LÀO CAI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI!

8. PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG TỈNH LÀO CAI GIÀU ĐẸP, VĂN MINH!

9. ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN LÀO CAI TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!

10. THI ĐUA LÀ YÊU NƯỚC, YÊU NƯỚC THÌ PHẢI THI ĐUA!

11. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM ! 

12. NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!

Theo Hướng dẫn số 95-HD/BTGTU ngày 22/11/2022

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 129
  • Trong tuần: 129
  • Tất cả: 2,165,697
Đăng nhập