Định hướng tuyên truyền thang 5/2022

I. Nội dung tuyên truyền

1.1. Tuyên truyền nội dung Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 10/02/2022 về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nội dung bài phát biểu của đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Hội nghị.

1.2. Kết quả kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XVI, trọng tâm là Nghị quyết Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ Tư.

1.3. Nội dung trọng tâm Nghị quyết số 20-NQTU ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

1.4. Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Cuộc thi trực tuyến trên internet tìm hiểu nội dung Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

1.5. Phản ánh kịp thời các hoạt động, phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh Lào Cai; tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, của cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, thương binh, liệt sĩ, người có công,… đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giới thiệu các gương điển hình tiên tiến trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

1.6. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2022. Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; tình hình trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng, chống thiên tai, cháy nổ; các hoạt động phòng, chống buôn lậu, vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch bệnh khác,… 

1.7. Nội dung cốt lõi, yêu cầu trong Nghị quyết số 12- NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Gương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội,...

1.8. Tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch số 762-KH/HVCTQG, ngày 25/02/2022 của Học Viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022 và Kế hoạch của Tỉnh ủy Lào Cai về tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch năm 2022. 

1.9. Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lớn: Kỷ niệm 136 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2022); 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2022); 27 năm ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam (10/5/1995 - 10/5/2022); 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); 81 năm Ngày thành lập mặt trận Việt Minh (19/5/1941 - 19/5/2022),...

1.10. Tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của các tầng lớp Nhân dân trước những luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái phát tán trên mạng xã hội, internet nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc,…

II. Khẩu hiệu tuyên truyền

1. CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890 - 19/5/2022)!

2. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!

3. TINH THẦN NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5 BẤT DIỆT!

4. CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 68 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07/5/1954 - 07/5/2022)!

5. ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC LÀO CAI TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!

6. TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG, AN NINH, BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!

7. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM!

8. PHÁT HUY SỨC MẠNH TỔNG HỢP CỦA CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ NỀN VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC!

9. KIÊN ĐỊNH ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG!

10. PHÁT HUY Ý CHÍ VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KẾT HỢP VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!

11. PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, KINH TẾ NÔNG THÔN GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI!

12. NÔNG NGHIỆP SINH THÁI, NÔNG THÔN HIỆN ĐẠI, NÔNG DÂN VĂN MINH!

13. TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

14. THI ĐUA LÀ YÊU NƯỚC, YÊU NƯỚC THÌ PHẢI THI ĐUA!

15. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM !                           

16. NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!

Theo Hướng dẫn số 64-HD/BTGTU ngày 21/4/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủyThống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 593
  • Trong tuần: 5 130
  • Tất cả: 2005200
Đăng nhập