Định hướng tuyên truyền tháng 7/2023

I. Nội dung tuyên truyền

1. Phản ánh các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa phương; việc tổ chức phổ biến, quán triệt và tuyên truyền kết quả nghị quyết của Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII[1]; tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND tỉnh và HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Các chủ trương, chính sách, quy định khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó khẳng định tư tưởng kiên định, nhất quán và xuyên suốt của đồng chí Tổng Bí thư về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực[2].

3. Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 25/5/2023 của UBND tỉnh Lào Cai về Triển khai thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong Thư viện, Bảo tàng, Trung tâm văn hóa đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

4. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023; các hoạt động, phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2023), 120 năm Du lịch Sa Pa (1903-2023); phản ánh không khí chuẩn bị của ngành giáo dục – đào tạo và kết quả kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm học 2022-2023; công tác quản lý, bảo vệ, phòng, chống cháy rừng, tài nguyên, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm thiểu tai nạn giao thông; đấu tranh trấn áp tội phạm, tội phạm ma túy và các tệ nạn xã hội; vấn đề thu ngân sách, giải ngân vốn  đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia,...

5. Công tác phòng chống cháy nổ trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ; phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Chú ý tuyên truyền đến các địa bàn có nguy cơ cao như các khu, cụm công nghiệp; kho, xưởng sản xuất; cơ sở lưu trú, các trung tâm  thương mại, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí tập trung đông người; nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh,… Bên cạnh đó cũng phản ánh bất cập của các quy định về phòng cháy chữa cháy, đề ra hướng tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh.

6. Ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của việc sử dụng ứng dụng VNeID đối với người dân, doanh nghiệp và cơ quan hành chính; chức năng, tính năng và cách thức cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VneID; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về việc sử dụng ứng dụng VNeID trong công tác quản lý nhân khẩu, hộ tịch và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến nhân thân của công dân gắn với nội dung, nhiệm vụ được nêu trong Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 05/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023 và các năm tiếp theo; Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

7. Các nội dung liên quan đến việc vi phạm của nhóm tàu Hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc. Từ ngày 08/5/2023 đến nay, tàu Hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc (HDH-10) cùng một số tàu hải cảnh, tàu cá bảo vệ đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam được xác lập phù hợp với các quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982. Trong thời gian tới, các hoạt động của nhóm tàu HDH-10 dự báo có những diễn biến phức tạp, không loại trừ khả năng Trung Quốc gia tăng mức độ vi phạm nghiêm trong hơn. Nhằm góp phần tạo thế và lực cho các biện pháp đấu tranh trên thực địa và ngoại giao, đề nghị các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo, định hướng, chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thông tin, bám sát và thông tin theo phát biểu của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao và cơ quan có thẩm quyền. Chú ý không khai thác thông tin, hình ảnh từ nguồn tin nước ngoài, mạng xã hội về tình hình thực địa; chủ động có các thông tin phản bác luận điệu kích động, xuyên tạc chính sách đối ngoại của Việt Nam; không để các thế lực thù địch lợi dụng, công kích, đưa tin sai sự thật về chủ trương của Đảng, Nhà nước trong vấn đề về Biển Đông.  

8. Tuyên truyền 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2023); phản ánh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh; giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của Nhân dân, của cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, liệt sĩ, người có công; tùy điều kiện cụ thể của từng đảng bộ, địa phương. Biểu dương những điển hình tiên tiến trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, gắn với tuyên truyền, cổ vũ nhân dân tích cực phối hợp cùng các ngành chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời, đẩy mạnh công tác nắm bắt dư luận xã hội, kiến nghị cấp ủy, chính quyền, các ngành liên quan giải quyết kịp thời những vướng mắc, hạn chế trong thực hiện chủ trương Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng.

9. Kỷ niệm 116 năm Ngày thành lập tỉnh Lào Cai (12/7/1907 - 12/7/2023); ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946); Ngày truyền thống Thanh niên xung phong (15/7/1950); Ngày ký kết Hiệp định Giơ – ne - vơ về đình chiến ở Đông Dương (20/7/1954); Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962); Ngày truyền thống Bộ đội Tên lửa (24/7/1965); Ngày Việt Nam chính thức là thành viên ASEAN (28/7/1995); 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 -28/7/2023); 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023); tuyên truyền về kết quả tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tình hình, công tác chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVII; Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

II. Khẩu hiệu tuyên truyền

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 116 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai (12/7/1907 - 12/7/2023)!

2. Chào mừng tỉnh Lào Cai 116 năm xây dựng và phát triển (12/7/1907 - 12/7/2023)!

3. Ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 116 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai (12/7/1907 - 12/7/2023)!

4. Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng giàu đẹp, văn minh!

5. Kỷ niệm 76 năm ngày thương binh – liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023)!

6. Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ!

7. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng!

8. Nêu cao đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”!

9. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

10. Ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023!

11. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

12. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!

13. Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !   

14. Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

Theo Hướng dẫn tuyên truyền số 122-HD/BTGTU ngày 26/6/2023

 
image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 69
  • Trong tuần: 2,968
  • Tất cả: 2,356,117
Đăng nhập