Định hướng tuyên truyền tháng 8/2023

I. Nội dung tuyên truyền

1. Kết quả chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của WEF từ ngày 25 - 28/6/2023. Trong tuyên truyền cần nhấn mạnh chuyến thăm đã tạo được dấu ấn tốt với chính giới, cộng đồng doanh nghiệp quốc tế về vai trò, vị thế của Việt Nam, tiềm năng và triển vọng kinh tế Việt Nam. Chủ động đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội nhằm gây phương hại tới quan hệ Việt Nam - Trung Quốc; kiểm soát có hiệu quả trước các thông tin tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của Việt Nam.

2. Nội dung trọng tâm 25 nghị quyết Hội nghị lần thứ mười ba Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nội dung trọng tâm các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVI; kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV; Hội nghị lần bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (Hội nghị giữa nhiệm kỳ).

3. Tiếp tục tuyên truyền những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực sau 116 năm thành lập tỉnh Lào Cai; các hoạt động, phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 31 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ (01/9/1992 - 01/9/2023).

4. Tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của việc sử dụng ứng dụng VNeID trong công tác quản lý nhân khẩu, hộ tịch và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến,... gắn với nội dung Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 05/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023 và các năm tiếp theo; Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

5. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023; kỷ niệm 62 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2023); Đại hội toàn quốc Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và những nỗ lực của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, địa phương trong khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin, tạo sự đồng thuận trong xã hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân đối với việc khắc phục hậu quả, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam trên địa bàn tỉnh.

6. Công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chuyển đổi số, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; sản xuất an toàn và an toàn vệ sinh thực phẩm; tư duy kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp xanh.

7. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2023; các hoạt động, phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2023), 120 năm Du lịch Sa Pa (1903-2023); tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, của cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, thương binh, liệt sĩ, người có công,… trên địa bàn tỉnh; gương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội,...

8. Tuyên truyền việc triển khai các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng, như: Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2023); kỷ niệm 113 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910-17/8/2023); Ngày truyền thống Công an nhân dân và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8); kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2023)...

9. Tuyên truyền các văn bản mới ban hành của trung ương như: Quy định số 113-QĐ/TW, ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Kết luận 58-KL/TW, ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam; Quy định 110-QĐ/TW, ngày 06/7/2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành kiểm tra Đảng; Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

10. Tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của các tầng lớp Nhân dân trước những luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái phát tán trên mạng xã hội, internet nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc,…

IV. Khẩu hiệu tuyên truyền

1. Chào mừng 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023)!

2. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

3. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới!

4. Đảng bộ và nhân dân Lào Cai quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI!

5. Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng tỉnh Lào Cai giàu đẹp, văn minh!

6. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng!

7. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

8. Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023!

9. Đảng bộ và nhân dân Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

10. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!

11. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!                                           

12. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

Theo Hướng dẫn số 126-HD/BTGTU ngày 25/7/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập