Hướng dẫn tuyên truyền tháng 10/2022

I. Nội dung tuyên truyền

1. Các nội dung quan trọng, cốt lõi được thông qua tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các nghị quyết kỳ họp thứ Sáu, thứ Bẩy HĐND tỉnh khóa XVI.

2. Kết quả các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh; kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 9, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 3 tháng cuối năm 2022.

3. Tuyên truyền Nội dung Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng; thông điệp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới: Tuyên truyền nội dung thông điệp (2K (Khẩu trang, khử khuẩn) + vaccine + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác; Chiến dịch truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới với chủ đề “Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh”.

4. Nội dung, yêu cầu công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Nội dung, nhiệm vụ Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Quy định số 368- QĐ/TU, ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai quy định việc "học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

5. Nội dung trọng tâm các nghị quyết, chỉ thị: Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết số 20-NQTU ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị Số 28 - CT/TU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới.

6. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững nhất là triển khai xây dựng “Thôn nông thôn mới”, “Thôn kiểu mẫu” giai đoạn 2022-2025 Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025”; tình hình trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng, chống thiên tai, cháy nổ, đuối nước; phòng, chống buôn lậu, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch bệnh,…

7. Thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến người dân biết để đề phòng không xuất cảnh trái phép đi Campuchia lao động, tránh mắc lừa những kẻ môi giới” việc nhẹ lương cao”.

8. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử: 31 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai (01/10); Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (04/10); Ngày thành lập chi bộ nông thôn đầu tiên của tỉnh Lào Cai (10/10); Ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10); Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10); Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10); Ngày truyền thống các cơ quan đảng: Ngành Tổ chức xây dựng đảng (14/10), Công tác Dân vận (15/10), ngành Kiểm tra đảng (16/10), Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10), Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10),…

II. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CHI BỘ NÔNG THÔN ĐẦU TIÊN TỈNH LÀO CAI (10/10/1948 - 10/10/2022)!

2. CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2022)!

3. TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG, AN NINH, BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!

4. PHÁT HUY SỨC MẠNH TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!

5. ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI!

6. ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN LÀO CAI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI!

7. PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG TỈNH LÀO CAI GIÀU ĐẸP, VĂN MINH!

8. ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN LÀO CAI TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!

9. THI ĐUA LÀ YÊU NƯỚC, YÊU NƯỚC THÌ PHẢI THI ĐUA!

10. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM !                           

11. NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!

Theo Hướng dẫn số  84-HD/BTGTU ngày 21/9/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 124
  • Trong tuần: 124
  • Tất cả: 2,165,692
Đăng nhập