Hướng dẫn tuyên truyền tháng 4/2022

I. Nội dung tuyên truyền

1. Nội dung cốt lõi, quan trọng của các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Những thành tựu toàn diện, nổi bật trên các lĩnh vực trong 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, hơn 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai; ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược (1954 - 1975) và 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), tuyên truyền, giáo dục đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của Nhân dân, của cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, thương binh, liệt sĩ, người có công,… trên địa bàn tỉnh.

3. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý I/2022. Các chủ trương, biện pháp thích ứng linh hoạt phòng, chống COVID-19 của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các địa phương trong tỉnh, trọng tâm là việc tiêm vắc xin, cho học sinh các cấp đi học trở lại, mở cửa nền kinh tế, hoạt động vận tải hành khách, du lịch; phác đồ, khuyến cáo, hướng dẫn của cơ quan y tế trong quản lý, điều trị tại nhà cho người mắc COVID-19.

4. Kế hoạch, Thể lệ, định hướng Cuộc thi chính luận viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022 theo Kế hoạch số 762-KH/HVCTQG, ngày 25/02/2022 của Học Viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Kế hoạch của Tỉnh ủy Lào Cai về tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

5. Gương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Giới thiệu gương điển hình tiên tiến trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc,…

6. Các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tổ chức trong tháng 4 (trọng tâm từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 năm 2022) theo Kế hoạch Số 96/KH-UBND, ngày 14/03/2022 của UBND tỉnh Lào Cai.

7. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; các quy định về an toàn giao thông, tình hình an ninh trật tự, phòng, chống thiên tai, cháy nổ, phòng, chống buôn lậu, vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch bệnh,…

8. Tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của các tầng lớp Nhân dân trước những luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái phát tán trên mạng xã hội, internet nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc,…

9. Tuyên truyền Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ huyện Bảo Yên https://75namdangbobaoyen.laocai.gov.vn.

10. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện chính trị: 74 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai (02/4/1948 - 02/4/2022); ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); ngày Quốc tế Lao động 1/5...

II. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 47 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2022)!

2. CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH LÀO CAI (02/4/1948 - 02/4/2022)!

3. TINH THẦN NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5 BẤT DIỆT!

4. TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG, AN NINH, BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!

5. ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC LÀO CAI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI!

6. ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC LÀO CAI ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!

7. TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

8. TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH!

9. THI ĐUA LÀ YÊU NƯỚC, YÊU NƯỚC THÌ PHẢI THI ĐUA!

10. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM ! 

11. NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!

12. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!

Theo Hướng dẫn số  61-HD/BTGTU ngày 23/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 421
  • Trong tuần: 3,320
  • Tất cả: 2,356,469
Đăng nhập