Hướng dẫn tuyên truyền tháng 7/2022

I. Nội dung tuyên truyền

1.1. Kết quả, các nghị quyết, nội dung quan trọng được thông qua tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVI.

1.2. Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 115 năm Ngày thành lập tỉnh Lào Cai (12/7/1907 - 12/7/2022); 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Các hoạt động, phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh Lào Cai, phản ánh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh; giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của Nhân dân, của cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, liệt sĩ, người có công,… Gương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội,...

1.3. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022.

1.4. Tiếp tục tuyên truyền: Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Quy định số 368- QĐ/TU, ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy quy định việc "học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết số 20-NQTU ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch 112-KH/TU ngày 25/3/2022 của Tỉnh ủy về Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch năm 2022; Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2023-2028; Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

1.5. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; tình hình trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng, chống thiên tai, cháy nổ; phòng, chống buôn lậu, vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch bệnh,…

1.6. Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện lịch sử: Ngày dân số thế giới (11/7/1987); Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946); Ngày truyền thống Thanh niên xung phong (15/7/1950); Ngày ký kết Hiệp định Giơnever về đình chiến ở Đông Dương (20/7/1954); Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962); Ngày truyền thống Bộ đội Tên lửa (24/7/1965); Ngày Việt Nam chính thức là thành viên ASEAN (28/7/1995); Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929) và Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930).

1.7. Tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của các tầng lớp Nhân dân trước những luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái phát tán trên mạng xã hội, internet nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc,…

II. Khẩu hiệu tuyên truyền

1. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 115 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH LÀO CAI (12/7/1907 - 12/7/2022)!

2. CHÀO MỪNG TỈNH LÀO CAI 115 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (12/7/1907 - 12/7/2022)!

3. RA SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 115 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH LÀO CAI (12/7/1907 - 12/7/2022)!

4. PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG TỈNH LÀO CAI NGÀY CÀNG GIÀU ĐẸP, VĂN MINH!

5. KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH – LIỆT SĨ (27/7/1947 – 27/7/2022)!

6. ĐỜI ĐỜI GHI NHỚ CÔNG ƠN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ!

7. THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG!

8. NÊU CAO ĐẠO LÝ “UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN”, “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA”!

9. TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG, AN NINH, BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!

10. RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

11. ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC LÀO CAI TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!

12. THI ĐUA LÀ YÊU NƯỚC, YÊU NƯỚC THÌ PHẢI THI ĐUA!

13. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM !                           

14. NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!

 

Theo Hướng dẫn số 75-HD/BTGTU ngày 23/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủyThống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 627
  • Trong tuần: 5 164
  • Tất cả: 2005234
Đăng nhập