Hướng dẫn tuyên truyền tháng 8/2022

I. Nội dung tuyên truyền

1.1. Kết quả, các nghị quyết, nội dung quan trọng được thông qua tại Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

1.2. Tiếp tục tuyên truyền những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực sau 115 năm thành lập tỉnh Lào Cai; các hoạt động, phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 30 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ (01/9/1992 - 01/9/2022).

1.3. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và 6 tháng đầu năm, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2022.

1.4. Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của Nhân dân, của cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, liệt sĩ, người có công,… Giới thiệu các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh.

1.5. Tiếp tục tuyên truyền: Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Quy định số 368- QĐ/TU, ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy quy định việc "học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết số 20-NQTU ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch 112-KH/TU ngày 25/3/2022 của Tỉnh ủy về Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch năm 2022; Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2023-2028; Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

1.6. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; tình hình trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng, chống thiên tai, cháy nổ; phòng, chống buôn lậu, vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch bệnh,…

1.7. Tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện, ngày kỷ niệm: Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8); Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam và Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8); Ngày thế giới phòng chống vũ khí hạt nhân (6/8); cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945).

1.8. Tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của các tầng lớp Nhân dân trước những luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái phát tán trên mạng xã hội, internet nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc,…

II. Khẩu hiệu tuyên truyền

1. CHÀO MỪNG 77 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2022) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2022)!

2. PHÁT HUY SỨC MẠNH TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!

3. ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI!

4. ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN LÀO CAI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI!

5. PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG TỈNH LÀO CAI GIÀU ĐẸP, VĂN MINH!

6. THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG!

7. TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG, AN NINH, BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!

8. THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

9. ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN LÀO CAI TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!

10. THI ĐUA LÀ YÊU NƯỚC, YÊU NƯỚC THÌ PHẢI THI ĐUA!

11. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM !                           

12. NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!

 

Theo Hướng dẫn số 80-HD/BTGTU ngày 20/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủyThống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 364
  • Trong tuần: 3,115
  • Tất cả: 2,125,076
Đăng nhập