Hưỡng dẫn tuyên truyền tháng 9/2022

I. Nội dung tuyên truyền

1.1. Các nội dung quan trọng, cốt lõi được thông qua tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các nghị quyết kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XVI.

1.2. Tiếp tục tuyên truyền những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực trong 115 năm thành lập tỉnh Lào Cai; các hoạt động, phong trào thi đua kỷ niệm 30 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ, nay là thành phố Lào Cai (01/9/1992 - 01/9/2022).

1.3. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 4 tháng cuối năm 2022.

1.4. Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của Nhân dân, của cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, liệt sĩ, người có công,… Giới thiệu các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh.

  1.5. Tuyên truyền Chỉ thị Số 28 - CT/TU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới. Tiếp tục tuyên truyền: Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Quy định số 368- QĐ/TU, ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy quy định việc "học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết số 20-NQTU ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

            1.6. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững nhất là triển khai xây dựng “Thôn nông thôn mới”, “Thôn kiểu mẫu” giai đoạn 2022-2025; tình hình trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng, chống thiên tai, cháy nổ, đuối nước; phòng, chống buôn lậu, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch bệnh,…

1.7. Tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện, ngày kỷ niệm: 30 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ, nay là thành phố Lào Cai (01/9/1992 - 01/9/2022); 40 năm Ngày thế giới vì hòa bình (01/9/1982-01/9/2022); 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022); 92 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2022); 64 năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958-23/9/2022).  

1.8. Tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của các tầng lớp Nhân dân trước những luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái phát tán trên mạng xã hội, internet nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc,…

II. Khẩu hiệu tuyên truyền

1. CHÀO MỪNG 77 NĂM NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2022)!

2. TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG, AN NINH, BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA!

3. PHÁT HUY SỨC MẠNH TOÀN DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI, THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!

4. ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI!

5. ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN LÀO CAI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI!

6. PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG TỈNH LÀO CAI GIÀU ĐẸP, VĂN MINH!

7. THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

8. ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN LÀO CAI TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!

9. THI ĐUA LÀ YÊU NƯỚC, YÊU NƯỚC THÌ PHẢI THI ĐUA!

10. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM !                           

11. NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!

Theo Hướng dẫn số 82-HD/BTGTU ngày 23/8/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủyThống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 363
  • Trong tuần: 3,114
  • Tất cả: 2,125,075
Đăng nhập