Tuyên truyền về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai trong năm 2024

- Tuyên truyền sâu rộng nhằm vận động các tổ chức, cá nhân chủ trì liên kết, tích cực tham gia thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; thu hút đầu tư, sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; cùng các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp; các cơ chế, chính sách thực hiện 03 Chương trình Mục tiêu quốc gia (Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND, Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND,…). Tuyên truyền tới các tổ chức, cá nhân để thu hút đầu tư, sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; Nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp tích cực tham gia thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022 - 2025. Tuyên truyền chủ trương khuyến khích áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến (GACP, hữu cơ,…) trong sản xuất chè tại Mường Khương, Bắc Hà; dược liệu tại Sa Pa, Bát Xát, Bắc Hà, Si Ma Cai; quế tại Bảo Yên, Bảo Thắng, Văn Bàn,…

- Tuyên truyền công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó tập trung các nội dung về kế hoạch thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa năm 2024 tại các địa phương; việc quản lý quy hoạch, vùng sản xuất hàng hóa 06 ngành hàng chủ lực (chè, dược liệu, chuối, dứa, chăn nuôi lợn, quế); phát triển kinh tế đồi rừng và ngành hàng tiềm năng địa phương. Việc thực hiện Đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường để phát triển kinh tế đồi rừng và sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Công tác rà soát, quy hoạch đất ở nông thôn.

- Tuyên truyền vùng sản xuất hàng hóa các ngành hàng chủ lực, tiềm năng như chè tại các huyện Mường Khương, Bảo Yên, Bắc Hà, Bát Xát; cây dược liệu tại  Bát Xát, Sa Pa, Bắc Hà, Si Ma Cai; chuối tại Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên, Mường Khương; dứa tại huyện Mường Khương; việc đẩy mạnh tái đàn lợn, phát triển chăn nuôi trang trại tập trung theo hình thức công nghiệp, bán công nghiệp tại các huyện, thị xã, thành phố; việc trồng quế tại Bắc Hà, Bảo Yên, Bảo Thắng, Văn Bàn; việc duy trì và phát triển vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng tập trung tại các huyện Bảo Yên, Bảo Thắng, Văn Bàn, Bát Xát; việc khai thác tiềm năng, lợi thế, bản sắc văn hóa để phát triển sản phẩm đặc hữu, tiềm năng theo chuỗi giá trị gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

- Tuyên truyền công tác ứng dụng khoa học, kỹ thuật. Tập trung tuyên truyền việc áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu giống, thời vụ sản xuất; công tác nghiên cứu, khảo nghiệm, sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên gắn với nhu cầu thị trường; việc xây dựng, bảo hộ các nhãn hiệu quốc tế cho nông sản của Lào Cai gắn với thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU; công tác chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp,…

- Tuyên truyền việc thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, trong đó tập trung tuyên truyền các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm ra thị trường nước ngoài (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu, Australia,…); việc xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử cho nông sản của tỉnh và kết nối nông sản Lào Cai vào các chuỗi phân phối bán buôn, bán lẻ.

- Tuyên truyền công tác chỉ đạo quản lý, tổ chức sản xuất, nhất là việc đẩy mạnh phát triển các vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng, chứng nhận hữu cơ, truy suất nguồn gốc, các sản phẩm chế biến sâu; tuyên truyền các mô hình, dự án phát triển du lịch cộng đồng, du lịch canh nông gắn với sản xuất nông nghiệp trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của các địa phương; công tác đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng tay nghề đối với lao động khu vực nông thôn gắn với chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa,…

- Tuyên truyền công tác cải cách hành chính, chính sách và huy động nguồn lực trong phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp cập các chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp; nội dung, định mức chi cho thực hiện các Chương trình MTQG theo Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND, Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 15/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh,…; tuyên truyền các chính sách khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư liên kết  phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị.

- Tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU và Kế hoạch thực hiện năm 2024.

 

Nguồn: Kế hoách số 190-KH/BTGTU ngày 29/2/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập