Giới thiệu chung về Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

Ngày 24/3/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai.

 

anh tin bai

 

1. Vị trí, chức năng:

 Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; phát thanh, truyền hình; thông tin điện tử; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng; giao dịch điện tử, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Cơ cấu tổ chức

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Kế hoạch – Tài chính;

- Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản;

- Phòng Bưu chính – Viễn thông – Công nghệ thông tin;

- Đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

3. Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai.
Điện thoại: 0214.3828666 / Fax: 0214.3828667

 Email: contact-stttt@Laocai.gov.vn

Tin khác
1 2 3 4 
image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 827
  • Trong tuần: 2,894
  • Tất cả: 2,356,043
Đăng nhập