Trả lời kiến nghị, đề xuất của các huyện, thành phố tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 (21/7/2015): Lĩnh vực CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

1. Đối với Cổng TTĐT huyện Mường Khương

- Về chuyên mục Hỏi - Đáp: Huyện Mường Khương báo cáo lỗi gặp sự cố trong phần quản trị đăng nhập dẫn đến việc trả lời trên chuyên mục Hỏi – Đáp để tồn câu hỏi. Khi bị lỗi phần quản trị Hỏi – Đáp, thành viên quản trị Cổng cũng đã báo cho Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông tỉnh khắc phục kịp thời và sẽ thực hiện trả lời hết các câu hỏi nhận được trong đầu tháng 6/2015. Tuy nhiên theo kết quả theo dõi, kiểm tra của Sở, tính đến hết 17/7/2015, Huyện Mường Khương vẫn chưa tham gia trả lời câu hỏi nào, để tồn 10/10 câu hỏi trên chuyên mục Hỏi – Đáp trong 6 tháng đầu năm 2015 và 9 câu hỏi được gửi đến trong năm 2014, 2013. Đề nghị huyện rà soát, kiểm tra lại và thực hiện trả lời hết các câu hỏi tồn trong 6 tháng đầu năm 2015 và trong các năm trước.

- Về một số chuyên mục trên Cổng TTĐT huyện Mường Khương như: Tin tức trong huyện, Danh bạ điện tử, Bộ máy tổ chức… báo lỗi dữ liệu không hiện thị các tin bài cũ trong phần quản trị dẫn đến việc cập nhật thông tin lên Cổng không thực hiện được.

Sau khi rà soát, kiểm tra lại các thông tin trên các kênh thông tin như trên, Sở TT&TT thấy các thông tin từ những năm trước trên giao diện của Cổng vẫn được hiện thị, một số kênh tin con trong kênh Bộ máy tổ chức còn để trống không có thông tin. Việc cập nhật thông tin mới không ảnh hưởng gì đến việc hiện thị hay không hiện thị thông tin cũ trong quản trị. Đề nghị thành viên quản trị Cổng kiểm tra, thực hiện cập nhật đầy đủ các thông tin còn thiếu trong các kênh thông tin như Bộ máy tổ chức... Việc mất thông tin, dữ liệu cũ trong quản trị Sở sẽ giao cho bộ phận kỹ thuật của Trung tâm CNTT&TT tỉnh kiểm tra khắc phục kịp thời.

2. Đối với Cổng TTĐT thành phố

- Về chuyên mục Hỏi – Đáp: Theo báo cáo của UBND huyện thành phố, trong 6 tháng đầu năm 2015 chuyên mục Hỏi – Đáp tiếp nhận và chuyển 41/41 câu hỏi, đã trả lời 30/41 câu.

Theo kết quả  kiểm tra, theo dõi của Sở trong phần quản trị Hỏi – Đáp kết quả như sau: Trong 6 tháng đầu năm 2015, UBND thành phố nhận được 24 câu hỏi, đã trả lời 11 câu, chờ trả lời 13 câu, xóa 2 câu (số câu hỏi đã xóa trong quản trị không thống kê vào số câu hỏi chờ trả lời). Đề nghị UBND thành phố kiểm tra lại về số lượng câu hỏi như đã báo cáo.

- Việc mở lớp tập huấn về kỹ năng viết tin bài: Sở TT&TT đã đề xuất với UBND tỉnh mở 02 lớp tập huấn kỹ năng viết, biên tập tin, bài cho các thành viên tổ biên tập các Cổng TTĐT thành viên trong năm 2015, tuy nhiên trong quyết định phân bổ chỉ tiêu đào tạo của UBND tỉnh Sở lại không được giao 02 lớp đào tạo này. Năm 2016, Sở sẽ tiếp tục đề xuất, khi có quyết định Sở sẽ tổ chức lớp học.

- Việc nâng cấp Cổng TTĐT thành phố: Sở đã đề xuất UBND tỉnh nâng cấp Cổng TTĐT tỉnh giai đoạn 3 theo dự án khung Chính phủ điện tử và dự kiến triển khai trong năm 2016. Vậy trước mắt, đối với các Cổng TTĐT thành viên, Sở cũng sẽ rà soát, kiểm tra và hỗ trợ khi có ý kiến của các sở, ngành, địa phương.

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập