Trả lời kiến nghị, đề xuất của các huyện, thành phố tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 (21/7/2015): Lĩnh vực CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Đề nghị cấp, trang bị cơ sở hạ tầng CNTT và triển khai phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc đến các phòng ban chuyên môn của huyện: (Bảo thắng, Mường khương, Bảo Yên, Bắc Hà, Si Ma Cai):

Trả lời:

Dự án phát triển hạ tầng CNTT của tỉnh được phê duyệt từ năm 2010. Năm 2015, đến thời điểm hiện tại tỉnh mới giao kinh phí đầu tư hạng mục hạ tầng CNTT cho huyện Bảo Thắng. Do đó, trong 6 tháng cuối năm Sở  TT&TT sẽ tổ chức thi công xây dựng hạ tầng cho huyện Bảo Thắng. Sau khi huyện Bảo Thắng đảm bảo điều kiện hạ tầng, Sở tiếp tục tổ chức triển khai phần mềm QLVB&HSCV cho các phòng ban chuyên môn của huyện khi được giao kinh phí.

Các huyện còn lại, đến nay chưa được UBND tỉnh giao kinh phí thực hiện. Trong thời gian tới khi được giao kinh phí Sở sẽ sớm tổ chức triển khai. Khi triển khai, đề nghị phòng VHTT các huyện phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông từ công tác khảo sát, thiết kế đến khi triển khai thi công xây dựng để đạt hiệu quả cao.

2. Đề nghị tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng tin học, ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ cấp huyện,  xã  (Bảo Yên, Bắc Hà, Thành phố)

Trả lời:

Đối với cán bộ cấp huyện: Hàng năm Sở TTTT tổ chức các lớp đào tạo ứng dụng CNTT cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các khóa đào tạo cho cán bộ chuyên trách về CNTT. Trong 6 tháng cuối năm 2015 Sở sẽ tiếp tục tổ chức đào tạo về an ninh bảo mật, ứng dụng chữ ký số, hồ sơ công việc và thư điện tử.

Đối với cấp xã: Trước mắt, UBND huyện có thể tiếp tục chủ động mở các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tin học cơ bản cho cán bộ cấp xã như huyện Bảo Yên đã thực hiện năm 2014. Trong thời gian tới Sở sẽ xem xét, phối hợp với các đơn vị có liên quan bố trí kinh phí và tổ chức các khóa tập huấn ứng dụng CNTT đến cán bộ cấp xã.

3. Đề nghị Sở hỗ trợ huyện Sa Pa triển khai dự án, đào tạo tập tuấn, tư vấn đầu tư trang thiết bị CNTT, phần mềm hồ sơ công việc cho huyện Sa Pa đồng bộ với tỉnh theo Đề án đã được UBND huyện phê duyệt:

Trả lời:

Sở đã có văn bản số 289/STTTT-CNTT  ngày 15/07/2015 về việc tham gia ý kiến cho Đề án phát triển, ứng dụng CNTT của UBND huyện Sa Pa giai đoạn 2015 – 2018. Trong quá trình UBND huyện  triển khai Đề án Sở sẽ hỗ trợ, hướng dẫn, đồng thời đề nghị phòng VHTT tham mưu UBND huyện chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở khi triển khai thực hiện để công tác đầu tư phát triển CNTT của huyện đồng bộ, hiệu quả, tránh trùng chéo.

4. Đề nghị Sở ủng hộ xây dựng website dịch lịch của huyện Sa Pa: (Phòng Văn hóa thông tin huyện Sa Pa):

Ngày 01/6/2015, Sở TT&TT đã có văn bản số 189/STTTT-CNTT về việc tham gia ý kiến về triển khai xây dựng website thông tin, quản lý và hỗ trợ phát triển du lịch huyện Sa Pa. Trong đó đã nêu rõ:

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có 03 website chính thống đang hoạt động có liên quan đến công tác quảng bá, cung cấp thông tin về du lịch Lào Cai, trong đó có Sa Pa, gồm:

Cổng Thông tin du lịch của tỉnh tại địa chỉ http://www.dulichlaocai.vn: Do Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai (thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch) quản lý;

Website du lịch Tây Bắc tại địa chỉ http://www.dulichtaybac.vn, cung cấp các thông tin, quảng bá về du lịch các tỉnh Tây Bắc, trong đó cũng có nhiều thông tin về du lịch Sa pa. Website này do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai quản lý.

Cổng Thông tin điện tử huyện Sa Pa, tại địa chỉ http://sapa.laocai.gov.vn, do UBND huyện Sa Pa quản lý cũng có thể tạo các kênh thông tin quảng bá về du lịch của huyện Sa Pa.

Vì vậy để tránh sự trùng chéo, Sở TT&TT đề nghị cần làm rõ và thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan (UBND Sa Pa, Sở TTTT, Sở VHTTDL).

5.  Đề nghị điều chỉnh phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc cho phù hợp với các phòng, ban, chuyên môn của huyện (Phòng Văn hóa thông tin huyện Văn Bàn)

Trả lời:

Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc được tỉnh đầu tư từ năm 2010. Đối với cấp huyện, đến nay đã triển khai cho các phòng ban chuyên môn của UBND thành phố, Bát Xát, Văn Bàn. Trong quá trình sử dụng huyện Văn Bàn thấy chưa phù hợp, đề nghị phòng VHTT huyện tham mưu cho UBND huyện có văn bản, trong đó nêu cụ thể những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, những chức năng chưa phù hợp, đề xuất giải pháp,....gửi Sở TT&TT để Sở có căn cứ chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp giải quyết.

6. Hệ thống thư điện tử tỉnh Lào Cai  hiện nay chỉ  tương thích với trình duyệt IE mà chưa tương thích với các trình duyệt khác. Đề nghị điều chỉnh( Phòng VHTT huyện Bát Xát):

Trả lời:

Hệ thống thư điện tử của tỉnh được đầu tư từ năm 2009.  Đến nay phiên bản công nghệ đã cũ chưa được nâng cấp, do vậy một số tính năng không tương thích với trình duyệt Chrome, Cốc Cốc,... Để khắc phục những tồn tại hạn chế này, Sở đã đưa vào kế hoạch 2016 thực hiện nâng cấp Hệ thống thư điện tử của tỉnh.

7. Tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ đối với cán bộ làm CNTT tại các sở, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh giai đoạn 2016-2020 (Phòng VH-TT thành phố Lào Cai)

Trả lời:

Sở TT&TT đang chuẩn bị công tác rà soát, đánh giá kết quả hỗ trợ chính sách CNTT đến 2015 và chuẩn bị các điều kiện để tham mưu tỉnh tiếp tục duy trì hoặc điều chỉnh chính sách hỗ trợ CNTT trong giai đoạn 2016-2020 cho phù hợp. Khi nhận được văn bản của Sở, đề nghị Phòng VHTT tham mưu cho UBND thành phố sớm phối hợp báo cáo và đề xuất giải pháp trong công tác này.

8. Có chính sách khen thưởng, động viên các cá nhân, tập thể có thành tích về duy trì và phát triển CNTT-TT hằng năm và giai đoạn:

Trả lời:

Năm 2014 Sở đã tổ chức đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các CQNN của tỉnh theo Quyết định 1109/QĐ-UBND ngày 24/4/2014. Tuy nhiên là năm đầu tiên triển khai nên chưa có kinh phí tổ chức khen thưởng cho các đơn vị. Năm 2015 Sở sẽ tiếp tục tổ chức đánh giá xếp hạng CNTT, đồng thời tham mưu UBND tỉnh có chính sách khen thưởng cho các đơn vị đạt kết quả cao trong năm 2015 và giai đoạn 2011-2-15.

9. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang bị máy tính, thiết bị văn phòng cho các phòng ban; UBND các xã, thị trấn (Phòng VH-TT huyện Bắc Hà)

Trả lời:

Trang thiết bị này đề nghị UBND huyện chủ động bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên của huyện để đảm bảo điều kiện trang thiết bị cơ bản cho cán bộ, công chức, viên chức. Sở tham mưu tỉnh bố trí đầu tư cho huyện những hạng mục đầu tư lớn, dùng chung trên toàn huyện theo dự án phát triển hạ tầng CNTT của tỉnh đã được phê duyệt từ năm 2010.

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập