Trả lời kiến nghị tại cuộc họp ngày 24/7/2014: lĩnh vực BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

1. Hiện nay khi các doanh nghiệp phát triển các trạm BTS trên địa bàn huyện, Phòng Văn hóa – Thông tin không nắm bắt được việc phát triển của các doanh nghiệp. Khó khăn trong công tác quản lý của địa phương (Bảo Yên)

Trả lời: Ngày 30/12/2011, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND quy định về công tác quản lý, phát triển trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong đó hàng năm khi doanh nghiệp có nhu cầu phát triển trạm BTS, doanh nghiệp phải đăng ký kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định). Khi UBND tỉnh phê duyệt, đã gửi kèm về UBND huyện, thành phố có liên quan. Do đó, trên cơ sở văn bản gửi huyện, Phòng VHTT là cơ quan tham mưu giúp UBND huyện quản lý về lĩnh vực này, cần thực hiện nắm bắt, giám sát việc triển khai của các doanh nghiệp theo đúng quy định. Trong năm 2014 các doanh nghiệp đã đăng ký kế hoạch phát triển 81 trạm (trong đó có 14 trạm tại huyện Bảo Yên), hiện nay Viettel đề nghị bổ sung phát triển 27 (trong đó 4 trạm tại Bảo Yên).

Đề nghị các Phòng Văn hóa – Thông tin tăng cường hơn nữa trong công tác giám sát, quản lý nội dung này để kịp thời chấn chỉnh những sai phạm hoặc phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng mạng lưới, phát triển dịch vụ đóng góp cho việc phát triển kinh tế, văn hóa của địa phương.

2. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp nâng cấp công suất phát trạm BTS, phát triển các trạm BTS tại các vùng lõm trên địa bàn huyện phục vụ các cấp, chính quyền và địa phương. (Mường Khương)

Trả lời: Trong quý II/2014, Sở Thông tin và Truyền thông đã có những chuyến công tác tới các huyện, tp để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và giải đáp trong phạm vi quyền hạn về những về công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông tại địa phương. Những vấn đề chưa giải đáp, Sở Thông tin và Truyền thông nắm bắt tình hình để từ đó đưa ra sự chỉ đạo với cấp dưới những vấn đề thuộc quyền hạn; đề xuất với cấp trên những vấn đề vượt thẩm quyền. Do đó tại cuộc họp giao ban các doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2014 (vào ngày 22/7/2014), Sở Thông tin và Truyền thông đã định hướng đối với các doanh nghiệp phát triển trạm BTS tại các vùng lõm theo đề xuất của các phòng văn hóa – thông tin. Hiện tại các doanh nghiệp đã và đang tiến hành tối ưu hóa vùng phủ sóng, nâng cấp công suất của các trạm BTS và đã có kế hoạch phát triển 108 trạm trong năm 2014 nhằm mở rộng vùng phủ sóng, phục vụ các cấp chính quyền và người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Mặt khác, khi phát triển các trạm BTS, ngoài mục đích chính trị, doanh nghiệp phải đảm bảo nhiệm vụ kinh doanh. Tại một số vùng lõm (sóng kém, chập chờn hoặc không có sóng), dân cư thưa thớt, việc đầu tư lớn, duy trì tốn kém, doanh thu đem lại ít. Vì vậy, hiện nay, tại các vùng này doanh nghiệp chỉ thực hiện tối ưu hóa vùng phủ sóng, xoay hướng anten mà chưa thực hiện đầu tư trạm BTS được.

3. Giai đoạn 2011 – 2015, huyện Si Ma Cai sẽ thực hiện hoàn thành 02 xã điểm xây dựng nông thôn mới (xã Bản Mế và Sín Chéng). Hiện nay việc triển khai Internet đến thôn gặp nhiều khó khăn. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ để hoàn thành tiêu chí này. (Si Ma Cai)

Trả lời: Hiện nay, hạ tầng mạng Internet (cáp quang, cáp đồng) của các doanh nghiệp tại 02 xã này chưa đáp ứng để cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông (Quyết định số 463/BTTTT-QĐ ngày 22/3/2012 hướng dẫn thực hiện tiêu chí ngành thông tin và truyền thông về xây dựng nông thôn mới). Để thực hiện triển khai hoàn thành chỉ tiêu Xã có Internet đến thôn (thuộc tiêu chí số 8) về xây dựng nông thôn mới, Sở Thông tin và Truyền thông đã có đề xuất, kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông, với Trung ương qua Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai: ngoài hình thức truy nhập Internet qua hệ thống mạng cáp quang, cáp đồng băng thông rộng, đề nghị đánh giá bổ sung thêm hình thức truy nhập Internet 3G. Tuy nhiên Bộ Thông tin và Truyền thông vẫn đang nghiên cứu (do chưa có Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật với chỉ tiêu Internet 3G).

Mặt khác, trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bưu điện tỉnh, Viễn thông Lào Cai, Chi nhánh Viettel Lào Cai trong việc lồng ghép Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” trên địa bàn tỉnh do Quỹ Bill and Melinda Gates tài trợ tại 26 Điểm Bưu điện Văn hóa xã, 20 điểm thư viện, nhà văn hóa thôn, bản. Trong đó ưu tiên các điểm triển khai xây dựng nông thôn mới tại 36 xã điểm hoàn thành giai đoạn 2011 – 2015.

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu trình UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông quân đội ưu tiên phát triển hạ tầng mạng lưới tại Lào Cai đảm bảo mục tiêu chính trị (văn bản số 2836/UBND-VX ngày 28/7/2014 của UBND tỉnh Lào Cai v/v đề nghị ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai). Đồng thời Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục chỉ đạo, định hướng các doanh nghiệp viễn thông phát triển mạng lưới Internet tại các xã này đảm bảo cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ Internet đáp ứng thực hiện nhiệm vụ nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 420
  • Trong tuần: 6,182
  • Tất cả: 2,352,758
Đăng nhập