Trả lời kiến nghị tại cuộc họp ngày 24/7/2014: lĩnh vực CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  1. Việc chuyển nhận văn bản điện tử mới thực hiện được đối với nội bộ UBND thành phố. Đối với cơ quan bên ngoài, các cơ quan của tỉnh chưa gửi được qua mạng, phải chuyển trực tiếp. (Thành phố Lào Cai)

Trả lời: Với hạ tầng CNTT và các hệ thống thông tin đã được đầu tư tại UBND thành phố, hiện tại đã đáp ứng cho việc chuyển nhận văn bản điện tử qua mạng đối với các cơ quan bên ngoài, với các cơ quan của tỉnh. Cụ thể, để thực hiện việc chuyển nhận văn bản điện tử, UBND Thành phố sử dụng thông qua các hình thức sau:

Thông qua hệ thống thư điện tử của tỉnh (tên miền laocai.gov.vn);

Thông qua hệ thống Cổng Thông tin điện tử (Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; Cổng Thông tin điện tử của UBND thành phố). Các văn bản cần xin ý kiến, văn bản chỉ đạo điều hành của UBND Thành phố đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử của UBND thành phố, thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và tải về.

Thông qua phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc đã được triển khai tại Văn phòng UBND thành phố (Chức năng văn bản đến/đi điện tử). Dự kiến trong 6 tháng cuối năm phần mềm này tiếp tục được triển khai đến các phòng, ban chuyên môn và 17 xã, phường trực thuộc UBND thành phố.

2. Sở quy định thời gian cụ thể các huyện, thành phố gửi kế hoạch CNTT-TT về Sở. Sớm đầu tư mạng LAN cho các phòng, ban chuyên môn của huyện. (Bảo Thắng)

Trả lời: Hiện nay Sở đang triển khai các thủ tục để trong 6 tháng cuối năm có thể triển khai thi công hệ thống mạng LAN tới các phòng, ban chuyên môn của huyện. Đề nghị phòng Văn hóa thông tin của huyện cử cán bộ chuyên trách CNTT phối hợp với Sở và nhà thầu trong công tác thi công để đảm bảo tiến độ và đạt hiệu quả.

3. Hiện nay, sử dụng các phần mềm dùng chung do tỉnh đầu tư, việc thay đổi tài khoản chưa đồng bộ giữa Hệ thống Cổng Thông tin điện tử và Hệ thống thư điện tử của tỉnh. Đề nghị Sở khắc phục. (Mường Khương)

Trả lời: Về việc đồng bộ tài khoản giữa các phần mềm dùng chung, cụ thể là giữa hệ thống Cổng Thông tin điện tử và Hệ thống thư điện tử của tỉnh. Hiện tại đang trong thời điểm triển khai Giai đoạn II Khung Chính phủ điện tử của tỉnh và chuẩn bị cho công tác chuyển máy chủ Cổng Thông tin điện tử của tỉnh về Trung tâm mạng thông tin của tỉnh. Do đó việc đồng bộ tài khoản giữa các ứng dụng trên tạm thời bị gián đoạn. Sau khi hoàn thành giai đoạn II Khung Chính phủ điện tử của tỉnh (dự kiến 6 tháng cuối năm 2014), Sở sẽ chỉ đạo bộ phận kỹ thuật phối hợp với các cơ quan rà soát, khắc phục tình trạng này.

Trước mắt đề nghị UBND huyện, thành phố thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin nói chung và cho Cổng Thông tin điện tử nói riêng theo Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 16/6/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong các cơ quan nhà nước và Văn bản số 219/STTTT-CNTT ngày 18/6/2014 của Sở TT&TT về việc nâng cao an toan an ninh thông tin cho Cổng TTĐT.

4. Đề nghị Sở tập huấn chuyển giao kỹ thuật kết nối mạng Lan nội bộ (hiện nay dự án đang triển khai tại 13 phòng, ban chuyên môn trực thuộc huyện). (Văn Bàn)

Trả lời: Khi triển khai xây dựng hạ tầng CNTT cho các phòng, ban chuyên môn của huyện, cán bộ quản trị mạng đã được hướng dẫn sử dụng. Tuy nhiên để công tác quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả hạ tầng CNTT đã được đầu tư. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND huyện Văn Bàn (và các huyện, thành phố khác có nhu cầu) làm văn bản đăng ký danh sách, cử cán bộ tham dự đào tạo, bồi dưỡng gửi về Sở TT&TT tổng hợp, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền bố trí kinh phí tổ chức. Trước mắt để công tác triển khai, vận hành tốt, Sở TT&TT sẽ lồng ghép tiếp tục hướng dẫn cùng với nội dung đào tạo phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc cho huyện Văn Bàn vào 6 tháng cuối năm.

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập