Trả lời kiến nghị tại cuộc họp ngày 24/7/2014: Lĩnh vực KẾ HOẠCH- TỔNG HỢP
 1. Đề nghị Sở TTTT tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn lực (ngoài nguồn vốn chương trình MTQG) để đầu tư trang bị mới, hoặc sửa chữa nâng cấp máy móc thiết bị tại Đài TT-TH huyện và trạm truyền thanh cơ sở, cụm loa thôn bản. Nhu cầu cụ thể như sau:

- Tại Đài TT-TH Văn Bàn: 01 camera, 01 máy dựng truyền hình, 01 máy phát sóng FM/1000W, 01 máy phát sóng truyền hình/1000W.

- Tại các xã, thị trấn: Đầu tư 09 trạm truyền thanh đã hỏng, ngừng hoạt động gồm: Liêm Phú, Chiềng Ken, Nậm Tha, Khánh Yên Chung, Tân An, Tân Thượng, Văn Sơn, Nậm Xé, Khánh Yên Thượng (trong số này có 3 xã NTM giai đoạn I). (Văn Bàn)

Trả lời: Năm 2014 nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở của Trung ương và vốn đối ứng của địa phương còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, Sở Thông tin và Truyền thông đã cố gắng khảo sát và lựa chọn các xã có khả năng phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở (trong đó ưu tiên các xã điểm xây dựng nông thôn mới). Năm 2014 huyện Văn Bàn có 3 xã nâng cấp gồm: Văn Sơn, Võ Lao, Khánh Yên Hạ. Đối với các xã còn lại đề nghị huyện Văn Bàn bố trí kinh phí tự chủ của huyện để sửa chữa.

Về đầu tư nâng cấp đài TTTH huyện: Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng kế hoạch năm 2015 để nâng cấp trang thiết bị cho các đài TTTH các huyện. Tuy nhiên còn phụ thuộc vào nguồn vốn của trung ương giao.

Về nâng cấp máy phát hình 1000W: đề nghị đài TTTH tham mưu cho UBND huyện khắc phục, sửa chữa để sử dụng thiết bị cũ trong giai đoạn này. Hiện Sở Thông tin và Truyền thông đang đề nghị UBND tỉnh cho xây dựng Đề án số hóa truyền hình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2020, Đề án được xây dựng và phê duyệt sẽ là tiền đề để đầu tư, nâng cấp các thiết bị truyền hình.

2. Đề nghị bổ sung phương án cho Đài TT-TH được đầu tư thiết bị, tập huấn chuyển giao kỹ thuật kết nối mạng Lan nội bộ (hiện nay dự án đang triển khai tại 13 phòng, ban chuyên môn trực thuộc huyện). (Văn Bàn)

Trả lời: Hệ thống mạng LAN tại huyện Văn Bàn được triển khai năm 2013 thuộc dự án Phát triển hạ tầng CNTT tỉnh Lào Cai. Hiện tại hạng mục đã hoàn thành và đang chờ quyết toán, vì vậy không thể bổ sung hạ tầng mạng LAN cho đài TTTH huyện. Để xây dựng hạ tầng thì huyện Văn Bàn sử dụng vốn tự chủ.

Năm 2014 Sở Thông tin và Truyền thông triển khai cài đặt và đào tạo phần mềm HSCV cho UBND huyện. Dự kiến thời gian là tháng 8,9/2014, địa điểm tại UBND huyện. Để đảm bảo tiến độ, chất lượng đào tạo, đề nghị UBND huyện, các phòng ban đăng ký danh sách cán bộ, công chức, viên chức với Trung tâm CNTT&TT.

3. Sở TTTT là cơ quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực được giao. Vì vậy, đề nghị Sở TTTT tham mưu UBND tỉnh giao cho các huyện, thành phố làm chủ đầu tư dự án lắp đặt trạm truyền thanh cơ sở, cụm loa thôn bản thuộc nguồn vốn chương trình MTQG (như năm 2012, 2013 đã thực hiện). (Văn Bàn)

Trả lời: Năm 2012, 2013 UBND tỉnh giao các huyện, thành phố là chủ đầu tư thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở. Qua 2 năm thực hiện cho thấy một số bất cập đã được Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát trực tiếp tại một số xã (Báo cáo số 13/BC-DĐBQH ngày 22/4/2014) và các cuộc kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông, cụ thể như sau:

- Kinh phí phân chia về các huyện được tính dựa trên suất đầu tư chung. Vì vậy khi thực hiện xảy ra tình trạng huyện đủ vốn, huyện thiếu vốn. Các huyện thiếu vốn không sử dụng vốn đối ứng để bổ sung nên hiệu quả đầu tư chưa cao. Nhiều xã chỉ đầu tư cụm loa được 50% thôn bản.

- Việc các huyện đầu tư riêng lẻ, mặc dù đã có hướng dẫn chi tiết của Sở Thông tin và Truyền thông tuy nhiên thực tế do còn thiếu kinh nghiệm nên các chủ đầu tư chưa thực hiện đúng các quy định về đầu tư. Chất lượng thiết bị vật tư chưa được quản lý đồng bộ.

 

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 385
  • Trong tuần: 4,895
  • Tất cả: 2,351,471
Đăng nhập