Lào Cai xếp thứ 11 về chỉ số cải cách hành chính
Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 362/QĐ-BNV về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, Lào Cai xếp thứ 11/63 tỉnh thành về chỉ số cải cách hành chính năm 2021, tăng 3 bậc so với năm 2020.

 

Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Tổng số điểm tỉnh Lào Cai đạt được là 88,44 điểm (năm 2020 được 85,55 điểm) tăng 2,89 điểm so với năm 2020. Điểm thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC là: 56.67 điểm (năm 2020 được 56.03 điểm); Điểm đo lường sự hài lòng (Sipas) là 8,506 điểm (năm 2020 được 7.94 điểm); điểm khảo sát lãnh đạo quản lý là 19,07 điểm (năm 2020 được 18.09 điểm); điểm đánh giá đến tác động phát triển kinh tế - xã hội là 4,195 điểm (năm 2020 được 3,5 điểm), xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. So với kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2020 tỉnh Lào Cai tăng 3 bậc.

Có 5 nhóm nội dung năm 2021 tăng bậc so với năm 2020 là nhóm công tác chỉ đạo điều hành tăng 16 bậc; nhóm xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh tăng 18 bậc; nhóm cải cách tổ chức bộ máy tăng 21 bậc; nhóm hiện đại hóa nền hành chính nhà nước tăng 22 bậc; nhóm tác động cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội tăng 19 bậc. Có 01 nhóm nội dung giữ bậc là nhóm cải cách tài chính công. 02 nhóm nội dung giảm bậc là nhóm cải cách thủ tục hành chính công giảm 19 bậc so với năm 2020; nhóm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giảm 02 bậc.

Báo cáo kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 (SIPAS 2021) phản ánh toàn diện thực trạng chất lượng cung ứng dịch vụ công, nhận định, đánh giá, mức độ hài lòng và nhu cầu, mong đợi của người dân, tổ chức đối với 16 nhóm dịch vụ công thuộc 8 nhóm lĩnh vực được cung ứng tại 3 cấp hành chính ở địa phương.

Năm 2021 là năm thứ năm Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trên phạm vi cả nước để lắng nghe ý kiến phản hồi của người dân, tổ chức về chất lượng cung ứng dịch vụ công, chất lượng phục vụ của cơ quan quản lý nhà nước các cấp ở địa phương. Chỉ số SIPAS cung cấp thông tin kịp thời, khách quan giúp Chính phủ, chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước có cơ sở để thực hiện các giải pháp cải cách, nâng cao chất lượng dịch vụ công, chất lượng phục vụ người dân, tổ chức.

Chỉ số CCHC năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2021) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 (SIPAS 2021) tiếp tục được khẳng định qua thực tiễn, là những công cụ có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến chỉ đạo, điều hành và kết quả của công tác CCHC, góp phần đạt được những kết quả tích cực, quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân theo chủ trương, đường lối của Đảng.

Lâm Tú

 

Tin khác
1 2 
image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập