10 thành tựu nổi bật ngành thông tin và truyền thông tỉnh Lào Cai giai đoạn 2005-2015

1. Thành lập Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Lào Cai

Ngày 14/11/2005, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 715/QĐ-UBND thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông. Ngày 10/1/2006, Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Lào Cai chính thức ra mắt và đi vào hoạt động với chức năng quản lý nhà nước về Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin tại địa phương.

Tháng 3/2008, sở được kiện toàn, sắp xếp lại thành Sở Thông tin & Truyền thông theo Quyết định số 702/UBND ngày 27/3/2008 của UBND tỉnh Lào Cai trên cơ sở sở Bưu chính viễn thông và tiếp nhận chức năng, tổ chức quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du dịch. Cùng với những khó khăn chung của một tỉnh miền núi, biên giới, ngành Thông tin và Truyền thông Lào Cai gặp không ít khó khăn. Nhưng với sự quyết tâm, sự nỗ lực, tập thể lãnh đạo Sở và toàn thể cán bộ công chức, viên chức đã vừa làm, vừa học hỏi, tự rút kinh nghiệm, nỗ lực, đoàn kết, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai ngày càng trưởng thành và phát triển.


Lễ ra mắt Sở Bưu chính Viễn thông

2. Tham mưu đồng bộ về chủ trương, cơ chế chính sách phát triển thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh

Là một ngành quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, ngay từ năm 2006, Sở tích cực tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện 03 quy hoạch phát triển ngành: Công nghệ thông tin, Bưu chính viễn thông, Báo chí xuất bản. Giai đoạn 2011- 2015, các mục tiêu phát triển ngành đã được Sở tham mưu xây dựng thành Đề án 10 về “Phát triển và ứng dụng CNTT-TT tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2011-2015”. Đây là  một trong 27 đề án, 7 chương trình trọng tâm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, đánh dấu bước phát triển mới của ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về đẩy mạnh và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai; ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Hệ thống văn bản QPPL quản lý chuyên ngành cũng được Sở chú trọng tham mưu xây dựng. Trong 10 năm đã có gần 40 văn bản quy phạm pháp luật; hàng chục chương trình - kế hoạch trung hạn, ngắn hạn được ban hành trên tất cả các lĩnh vực quản lý chuyên và triển khai thực hiện có hiệu quả. Ngoài những cơ chế, chính sách chung của Nhà nước, sở đã tham mưu xây dựng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, tạo hành lang pháp lý cho lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn hoạt động hiệu quả, đúng định hướng, trong đó phải kể đến một số chính sách như: Chính sách hỗ trợ công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực CNTT; Chính sách hỗ trợ phát lại chương trình PT-TH tiếng dân tộc thiểu số; Chính sách hỗ trợ đối với trạm truyền thanh xã và cụm loa truyền thanh thôn, bản, tổ dân phố; Quy định về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT; Quy chế quản lý hoạt động tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh;…

Công tác tham mưu xây dựng chủ trương, cơ chế chính sách phát triển thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò, vị trí của ngành TT&TT, đưa lĩnh vực TTTT của tỉnh Lào Cai phát triển mạnh mẽ, đúng định hướng.

 

             

Hội thảo quy hoạch phát triển báo chí tỉnh Lào Cai giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020 (3/2011)

Từ năm 2009, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Hiện có trên 90 cán bộ được hưởng chính sách hỗ trợ CNTT.

3. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật thông tin- truyền thông hiện đại và đồng bộ

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng vùng phủ sóng, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu thông tin của các cấp chính quyền và nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, các doanh nghiệp bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn đã đầu tư xây dựng, phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng bưu chính viễn thông- CNTT rộng khắp, tăng cường chất lượng dịch vụ và cung cấp dịch vụ đến các khu vực vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Với sự đầu tư mạnh mẽ, hiện nay, hạ tầng Viễn thông- CNTT tại Lào Cai tương đối hoàn chỉnh, mở rộng đến vùng nông thôn. Hạ tầng bưu chính, viễn thông được phát triển đồng bộ, thông lượng lớn, tốc độ và chất lượng cao. Phát triển hạ tầng mạng lưới cáp viễn thông và phát sóng 1048 trạm BTS; 100% số xã có kết nối cáp quang; kết nối Internet tới 624 cơ sở giáo dục; cung cấp các dịch vụ viễn thông và Internet, bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ các cấp chính quyền và người dân.

Song song với việc đầu tư hạ tầng viễn thông, Lào Cai đặc biệt chú trọng đầu tư hạ tầng CNTT. Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nhưng nhờ đầu tư có trọng điểm nên Lào Cai đã có hạ tầng kỹ thuật CNTT hiện đại, đồng bộ từ cấp tỉnh đến huyện, xã. Trong đó, nổi bật là Trung tâm mạng thông tin tỉnh Lào Cai. Năm 2006- 2007, Trung tâm mạng thông tin của tỉnh được xây dựng từ hệ thống mạng Intranet - Internet dùng chung (đầu tư năm 2003), bổ sung trang thiết bị chuyên dụng từ Đề án 112 và tiếp tục đầu tư xây dựng mạng LAN, MAN khu đô thị mới. Hiện, 100% cơ quan khối Đảng đã có mạng nội bộ và được kết nối mạng diện rộng. Hệ thống mạng LAN, MAN tại khu đô thị mới đã kết nối các cơ quan Đảng, Chính quyền của tỉnh với chất lượng cao, băng thông rộng (mạng đường trục tốc độ 1Gbps, khả năng mở rộng lên đến 10Gbps) đáp ứng việc trao đổi dữ liệu của các CQNN cấp tỉnh, cấp huyện, từng bước đến cấp xã. Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã sẵn sàng kết nối đến 100% cơ quan khối Đảng, Nhà nước từ tỉnh đến huyện và cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn. 100% CQNN có kết nối Internet, cán bộ nghiệp vụ cơ bản được trang bị máy tính, trang thiết bị CNTT phục vụ công việc. Hàng năm, Trung tâm mạng tiếp tục quy hoạch tổng thể và nâng cấp, bổ sung các hệ thống lưu trữ, an ninh, bảo mật, lọc thư rác,... đảm bảo điều kiện hoạt động cho các hệ thống thông tin dùng chung, CSDL quan trọng, là trung tâm kết nối, liên thông hệ thống mạng diện rộng (WAN) của tỉnh, từng bước hình thành trung tâm dữ liệu tập trung (Data center) của tỉnh đảm bảo an toàn thông tin.

Việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thông tin- truyền thông hiện đại, đồng bộ, thống nhất từ cấp tỉnh đến cơ sở đã tạo nên một mô hình tương đối hoàn chỉnh về ứng dụng CNTT trong tác nghiệp điều hành của cơ quan Nhà nước phục vụ người dân, doanh nghiệp.

 

10/1/2015,VNPT Lào Cai đã chính thức phát sóng trạm BTS (2G và 3G) trên đỉnh núi Fansipan.

.

Cán bộ kỹ thuật của Trung tâm CNTT-TT đang kiểm tra hoạt động của Trung tâm thông tin mạng tỉnh Lào Cai

4. Hình thành Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh

Những năm qua, Lào Cai được biết đến là tỉnh đi đầu trong việc triển khai xây dựng Chính quyền điện tử.

Điểm nhấn đặc biệt quan trọng là tháng 4/2008, thỏa thuận xây dựng Chính phủ điện tử của tỉnh Lào Cai được Sở Thông tin và Truyền thông và Microsoft Việt Nam ký kết về việc xây dựng mô hình Khung giải pháp chính phủ điện tử liên kết – CGF cho tỉnh Lào Cai. Từ bản cam kết này, Sở đã tham mưu cho tỉnh đưa vào sử dụng thống nhất toàn tỉnh các phần mềm dùng chung, đó là: hệ thống Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và các Cổng thành viên; Cổng điều hành tác nghiệp; hệ thống giao ban trực tuyến; phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc; thư điện tử; dịch vụ công trực tuyến; đối thoại trực tuyến. Hiện 100% các cơ quan, đơn vị sử dụng hệ thống thư điện tử, đã cấp gần 7.000 hộp thư. Trung bình mỗi ngày có trên 3.000 thư được gửi, nhận qua hệ thống thư điện tử. 100% sở, ban, ngành, VP UBND cấp huyện sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, từng bước triển khai đến các phòng, ban chuyên môn cấp huyện và cấp xã. Hệ thống Giao ban điện tử phục vụ tốt cho trên 70% các cuộc họp chỉ đạo, điều hành của tỉnh. Triển khai thống nhất hệ thống một cửa liên thông điện tử tại 6 sở, ngành, 5 huyện, thành phố và 15 xã, phường, thị trấn. 100% cơ quan đã thực hiện chữ ký số cho 8 loại văn bản được tỉnh quy định áp dụng chữ ký số. Cổng thông tin điện tử Lào Cai đã có một hệ thống cơ sở dữ liệu tương đối đầy đủ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 10 năm qua (2005-2015), đồng thời cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 18 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 02 dịch vụ công mức. Chuyên mục Hỏi - Đáp trực tuyến trên Cổng đã tiếp nhận và trả lời hơn 10.300 câu hỏi của tổ chức, công dân; là cầu nối vững chắc, tin cậy giữa chính quyền và nhân dân các dân tộc Lào Cai.

Những nỗ lực đó được thể hiện ở việc, nhiều năm liền, kết quả ứng dụng CNTT của Lào Cai luôn đạt mức Khá. Theo đánh giá mới nhất, kết quả xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT (ICT-Index) năm 2014 (công bố 8/2014) tỉnh Lào Cai xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố. Đây cũng là lần thứ 6 liên tiếp, tỉnh Lào Cai nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố của cả nước có chỉ số mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển CNTT ở mức Khá. Kết quả xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương năm 2013, Lào Cai đứng thứ 4/63 tỉnh,thành phố (công bố 7/2014). Trong đó, 2 tiêu chí (Xây dựng cơ chế, chính sách; công tác đảm bảo AT ANTT), tỉnh Lào Cai giữ  vị trí thứ nhất, đạt điểm tối đa 100/100 điểm. Nhiều năm liên tiếp, tỉnh Lào Cai được xếp thứ hạng cao trong cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Đặc biệt năm 2011 xếp thứ 1, mới đây nhất, năm 2014 xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng chỉ số PCI cho thấy việc ứng dụng CNTT đã góp phần cải cách hành chính, hướng tới chính quyền điện tử.

Khai trương Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai và hệ thống dịch vụ công trực tuyến (12/2008)

 5. Hệ thống báo chí Lào Cai phát triển toàn diện, đầy đủ các loại hình

Ngay sau khi tiếp nhận chức năng quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du dịch chuyển sang (năm 2008), Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Quy hoạch phát triển báo chí tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015, định hướng năm 2020 với mục tiêu đảm bảo phát triển đầy đủ các loại hình báo chí, góp phần nâng cao dân trí, nâng cao đời sống xã hội, từng bước hình thành xã hội thông tin.

Năm 2011, Quy hoạch phát triển báo chí tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015, định hướng năm 2020 được phê duyệt làm căn cứ để hệ thống báo chí trong tỉnh phát triển mạnh mẽ. Đến nay, Lào Cai đã có hệ thống báo chí phát triển khá toàn diện cả về số lượng và chất lượng, bao gồm các loại hình báo chí: Báo in, báo phát thanh, báo truyền hình, báo điện tử với sự hoạt động của 3 cơ quan báo chí là: Báo Lào Cai, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Tạp chíPhansipăng. Ngoài ra, hệ thống các đài truyền thanh - truyền hình có mặt ở 9/9 huyện, thành phố; 31 bản tin nội bộ của các sở, ban, ngành; 4 cổng thông tin điện tử cấp tỉnh và hệ thống các cổng thành viên; 9 cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh. Hệ thống truyền thanh cơ sở phát triển tới hầu hết các thôn bản. Sóng phát thanh- truyền hình Lào Cai chính thức được phát trên vệ tinh Vinasat 1 (vào năm 2012), phủ sóng đến 100% địa bàn dân cư trên địa bàn tỉnh. Hiện, tỷ lệ hộ dân nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam đạt 97%, xem được truyền hình Việt Nam và truyền hình Lào Cai đạt 90%, nghe được chương trình phát thanh địa phương đạt 95%.

Đến nay, Quy hoạch phát triển báo chí tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 cơ bản đã hoàn thành, giúp báo chí Lào Cai phát triển toàn diện, có chiều sâu, bắt kịp các giải pháp truyền thông tiên tiến.

 

Các đại biểu cắt băng khai trương Hội Báo Xuân Ất Mùi.

6. Nắm vững công nghệ, phát huy hiệu quả hệ thống Giao ban trực tuyến

Ngày 1/10/2009, lần đầu tiên, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2009 bằng hình thức giao ban trực tuyến. Đây được xem là sự kiện đánh dấu việc Lào Cai chính thức đưa hệ thống giao ban đa phương tiện vào phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

Hệ thống giao ban đa phương tiện của Lào Cai được thiết kế trên nền tảng công nghệ IP, sử dụng đường truyền cáp quang và đường MegaWAN với 11 điểm cầu. Hiện, hệ thống Giao ban điện tử được khai thác, phát huy hiệu quả phục vụ tốt cho trên 70% các cuộc họp chỉ đạo, điều hành trực tuyến của tỉnh.

 Để duy trì hiệu quả hệ thống này, Sở cũng tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống giao ban điện tử tỉnh Lào Cai.


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ trực tuyến tháng 11/2014

Hình ảnh Giao ban trực tuyến giữa Sở Thông tin và Truyền thông với phòng Văn hóa- thông tin các huyện/thành phố

 7. Hoàn thành kết nối cáp quang đến 100% xã, thông tin di động phủ sóng rộng khắp trong tỉnh

Trước năm 2005, từ một tỉnh với hạ tầng viễn thông còn hạn chế, mạng cáp quang và mạng lưới trạm thu phát sóng được chỉ được đầu tư kết nối đến trung tâm huyện và một số xã.

Là một tỉnh miền núi với địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, nhưng với sự chung tay tích cực vào cuộc của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, đến nay, với mạng lưới viễn thông được đầu tư phát triển rộng khắp và ngày càng hiện đại. Truyền dẫn cáp quang đã được kết nối đến 100% các xã. 100% số xã được phủ sóng thông tin di động đảm bảo cung cấp dịch vụ viễn thông băng rộng, dịch vụ Internet.

Điểm bưu điện văn hóa xã Tả Van, huyện SaPa

  8. Phát triển hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin khối Đảng

Hiện nay, Lào Cai đã hoàn thành việc kết nối mạng diện rộng của các cơ  khối Đảng; đầu tư và đưa vào vận hành khai thác các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung phục vụ điều hành tác nghiệp như: hệ thống thư điện tử, hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp Lotus Notes 8.5, phần mềm CSDL đảng viên, dữ liệu văn kiện Đảng, phần mềm kế toán, phần mềm kiểm tra, văn thư - lưu trữ,...

Năm 2013, Lào Cai cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai việc học tập Nghị quyết của TW, học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng phương pháp trực tuyến với 09 điểm cầu tại 09 huyện, thành phố và một điểm cầu tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Mỗi đợt học tập có trên 2.300 đại biểu cùng dự.

Tháng 3/2014, khai trương hệ thống giao ban hội nghị truyền hình trực tuyến, Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy và 23 cổng thành viên; công bố hộp thư điện tử sử dụng trong công việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Hiện, hệ thống truyền hình trực tuyến của tỉnh đã kết nối Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trung tâm hội nghị của tỉnh với các Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, thành phố để phục vụ hiệu quả các cuộc họp của tỉnh với các địa phương.

Đ/c Nguyễn Văn Vịnh - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ Khai trương các hệ thống hạ tầng, ứng dụng CNTT khối Đảng

9. Tăng cường giao lưu hợp tác, thúc đẩy phát triển ngành

Nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong xu thế hội nhập và phát triển, trong những năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai đã có những chương trình hợp tác đầy hiệu quả và ý nghĩa.

Chương trình hợp tác đầu tiên, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình đẩy mạnh và phát triển ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh là việc ký kết hợp tác giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Microsoft Việt Nam thỏa thuận xây dựng Chính phủ điện tử của tỉnh Lào Cai. Với việc ký kết này đã giúp Lào Cai được biết đến là tỉnh đi đầu trong việc triển khai xây dựng Chính quyền điện tử.

Các chương trình hợp tác giữa sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái, tỉnh Lai Châu và thành phố Hà Nội là điểm nhấn hợp tác trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành đã đem lại kết quả tốt đẹp. Nổi bật là hoạt động giao lưu, trưng bày các ấn phẩm trong Hội Báo Xuân; trao đổi thông tin quảng bá hình ảnh trên Cổng Thông tin điện tử; trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực chuyên ngành về Báo chí - Xuất bản, Thông tin đối ngoại, Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin, Thông tin điện tử, Kế hoạch - Tổng hợp,...

Song song với việc tăng cường hợp tác với Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh bạn, Sở Thông tin và Truyền thông Lào Cai cũng tổ chức các chương trình ký kết hợp tác các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Điển hình là chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan Đảng, chính quyền cấp tỉnh trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí; chương trình phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên  giới tỉnh Lào Cai với  Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng; chương trình phối hợp xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông với Công an tỉnh; chương trình phối hợp với Sở Nội vụ “Thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với CCHC tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013-2015”; chương trình phối hợp với Sở Văn hóa về tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách báo tại các điểm Bưu điện văn hóa xã trên địa bàn toàn tỉnh giai đoạn 2013- 2020.

Lễ ký kết thỏa thuận xây dựng hệ thống Chính phủ điện tử tỉnh Lào Cai (2008)


Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại Lễ ký kết chương trình hợp tác thông tin - truyền thông và gặp gỡ báo chí nhân Hội báo xuân Giáp Ngọ tỉnh Lào Cai (2014)


10. Thành lập Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

Tháng 12/2014, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Chi bộ cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông

Từ chi bộ cơ sở với 5 đảng viên đầu tiên (vào năm 2006), sau 10 năm xây dựng và trưởng thành, hiện Đảng bộ có 34 đảng viên sinh hoạt tại 3 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ 2015 – 2010; 2010-2015 của Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông là nhiệm kỳ có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu chặng đường 10 năm thành lập và phát triển của Sở. Nhiều năm liền, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông đều được đánh giá xếp loại chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh. 100% đảng viên được công nhận là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong 10 năm, Đảng bộ đã kết nạp 29 đảng viên mới.

 

Đại hội Đảng bộ sở Thông tin và Truyền thông lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 -2020

 

 

 

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 761
  • Trong tuần: 3,982
  • Tất cả: 2,277,648
Đăng nhập