Danh mục thông tin công khai trên Cổng Thông tin điện tử

- Giới thiệu chung về tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan; nếu của các địa phương thì có bản đồ địa giới hành chính đến cấp phường, xã, điều kiện tự nhiên, lịch sử, truyền thống văn hóa, di tích, danh thắng;

- Tin tức, sự kiện: hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan.

- Thông tin chỉ đạo, điều hành: ý kiến chỉ đạo, điều hành; ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu; thông tin khen thưởng, xử phạt; lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan.

- Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách;

- Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển

(Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi vốn đầu tư; Quy hoạch xây dựng, đô thị; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên; Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải; danh sách, thông tin về các nguồn thải, các loại chất thải có nguy cơ gây hại tới sức khỏe con người và môi trường; khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái ở mức nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường).

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan;

- Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công (Danh sách các dự án đang chuẩn bị đầu tư, các dự án đang triển khai, các dự án đã hoàn tất);

- Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân (Tiếp nhận phản ánh; kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính theo quy định của pháp luật; Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính sách cần xin ý kiến;…)

- Thông tin liên hệ của cán bộ, công chức có thẩm quyền bao gồm họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại/fax, địa chỉ thư điện tử chính thức.

(Khoản 1 Điều 10 Nghị định 43/2011/NĐ-CP, ngày 13/6/2011 của Chính phủ)

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 1,106
  • Trong tuần: 5,948
  • Tất cả: 2,434,641
Đăng nhập