Đài Truyền thanh cấp xã được hỗ trợ 15 triệu đồng/năm kinh phí để duy trì hoạt động
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản hướng dẫn hoạt động của Đài Truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

anh tin bai

Giai đoạn 2022 -2025, mỗi cụm loa truyền thanh thôn, tổ dân phố được hỗ trợ 05 triệu đồng/năm kinh phí duy trì hoạt động, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị.

Theo đó, trong giai đoạn 2022 – 2025, mỗi Đài Truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai được hỗ trợ 15 triệu đồng/năm kinh phí để duy trì hoạt động, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị của Đài.  

Nguồn kinh phí do UBND cấp huyện chủ động phân bổ về các xã, phường, thị trấn để thực hiện nhiệm vụ duy trì hoạt động, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị của Đài truyền thanh cấp xã. UBND cấp xã xây dựng, quy định mức chi hỗ trợ trong Quy chế hoạt động của Đài phù hợp với khả năng nguồn kinh phí được giao, để chi cho các nội dung như: chi trả nhuận bút, thù lao (biên tập, kiểm duyệt nội dung chương trình phát thanh; đọc chương trình tự sản xuất); chi trả chế độ làm thêm giờ; chi trả tiền bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị của Đài truyền thanh cấp xã; chi trả cho người quản lý, vận hành; chi hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát thanh, xây dựng chương trình phát thanh, xây dựng bản tin; chi trả tiền điện, văn phòng phẩm; chi cho các nội dung khác phục vụ hoạt động thường xuyên của Đài.

Cùng với đó, hằng năm, hỗ trợ 05 triệu đồng kinh phí duy trì hoạt động, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị của cụm loa truyền thanh thôn, tổ dân phố. UBND cấp huyện giao kinh phí cho UBND cấp xã để thực hiện. UBND cấp xã xây dựng, quy định các mức chi hỗ trợ phù hợp với khả năng nguồn kinh phí được giao. Cụ thể là chi trả tiền bảo dưỡng, sửa chữa cụm loa truyền thanh thôn, tổ dân phố; chi trả tiền điện, văn phòng phẩm; chi trả cho người quản lý, vận hành và chi cho các nội dung khác phục vụ hoạt động thường xuyên của cụm loa.

Ánh Nguyễn

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 208
  • Trong tuần: 208
  • Tất cả: 2,165,776
Đăng nhập