Sở Thông tin và Truyền thông 7 tỉnh miền núi phía bắc ký kết thực hiện các phong trào thi đua năm 2023
Sáng 20/2, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Sở Thông tin và Truyền thông 7 tỉnh khu vực miền núi phía bắc gồm: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn tổ chức Hội nghị ký kết thực hiện các phong trào thi đua năm 2023.
anh tin bai

Đại diện lãnh đạo các sở thông tin và truyền thông trong khu vực miền núi phía bắc ký giao ước thi đua.

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, lãnh đạo ngành thông tin và truyền thông 7 tỉnh trong khu vực đã thống nhất thông qua chủ đề thi đua xuyên suốt năm 2023: Thi đua đổi mới, sáng tạo, đi đầu thực hiện chuyển đổi số để phát triển bền vững.

Theo đó, các phong trào thi đua của ngành tập trung 9 nội dung: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành tổ chức các phong trào thi đua. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến đóng góp tích cực hơn nữa cho các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tại địa phương thông tin, tuyên truyền toàn diện, đầy đủ, chính xác, kịp thời về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông hoạt động đúng định hướng, phát huy hiệu quả theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, thi đua thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2022-2025; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực; ưu tiên công nghệ số góp phần xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, xã hội số, công dân số...

Đánh giá kết quả phong trào thi đua ngành thông tin và truyền thông 7 tỉnh trong khu vực đạt được trong năm 2022, ông Vũ Anh Dũng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên, cho biết: 7 Sở đã tổ chức phát động các phong trào thi đua với nhiều hình thức, nội dung đa dạng với các nội dung cụ thể: Điện Biên, Lai Châu với chủ đề: “Toàn ngành thông tin và truyền thông thi đua đổi mới, sáng tạo, đi đầu thực hiện chuyển đổi số để phát triển bền vững”; Lào Cai với khẩu hiệu thi đua: “Đoàn kết - Kỷ cương - Trọng tâm - Linh hoạt - Bứt phá”...

Bên cạnh các phong trào thi đua thường xuyên, các cơ quan trong khu vực cũng chú trọng phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, các dịp lễ lớn, các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh.

 

Nổi bật như Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang có phong trào: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thi đua thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang.

Ngoài các phong trào thi đua chuyên ngành, Sở Thông tin và Truyền thông 7 tỉnh còn chú trọng thực hiện tốt các phong trào thi đua chuyên đề, như: Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển“.

Tại hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông 7 tỉnh đã thống nhất suy tôn Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua các đơn vị khu vực miền núi phía bắc năm 2022.

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập