Hội nghị triển khai phổ biến pháp luật đợt II năm 2023

Ngày 11/5/2023, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị triển khai phổ biến pháp luật đợt II năm 2023.

Tham dự hội nghị có có hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; báo cáo viên pháp luật; thành viên, thư ký hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật; đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn; …

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu được nghe các báo cáo viên đến từ Sở Tư pháp, sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai giới thiệu, phổ biến một số nội dung của Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Dầu khí.

anh tin bai

Báo cáo viên của Sở Thông tin và Truyền thông giới thiệu điểm mới của Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

Các đại biểu cũng được phổ biến một số nội dung liên quan đến Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 2/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân; Quyết định số 1371/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027"; Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 10/2/2023 của UBND tỉnh Lào Cai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023; Kế hoạch số 418/KH-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.

Đây là hội nghị được tổ chức định kỳ nhằm phổ biến sâu rộng đến lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân về nội dung cơ bản của các văn bản luật mới được ban hành, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong quá trình thực thi, áp dụng pháp luật trên địa bàn tỉnh./. 

                                                                                                                               Thanh Thảo 

 

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 614
  • Trong tuần: 3,835
  • Tất cả: 2,277,501
Đăng nhập