Trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Ninh

Chiều 22/02, tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) tỉnh Lào Cai diễn ra hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các Trung tâm trong công tác chuyển đổi số, phát triển sự nghiệp, đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, cán bộ của Trung tâm CNTT&TT các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, Lào Cai và Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Yên Bái.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, đoàn công tác của các tỉnh đã có những trao đổi kinh nghiệm về công tác tham mưu, triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số (CĐS) tại địa phương, xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực CĐS, công tác phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số. Việc triển khai thực hiện các dự án, nhiệm vụ CĐS, các ứng dụng dùng chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nguồn nhân lực CĐS... Các đơn vị cũng trao đổi các vấn đề nhằm đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc xây dựng và triển khai chuyển đổi số; nêu bật vị trí, vai trò của Trung tâm trong công tác tham mưu, triển khai các nhiệm vụ, công việc cụ thể trong từng lĩnh vực thuộc các ngành ở các địa phương, những tiềm năng, cơ hội trong triển khai, ứng dụng chuyển đổi số trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, Hội nghị tập trung trao đổi các giải pháp để xây dựng lộ trình thực hiện tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW năm 2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, cũng như yêu cầu thực tiễn của địa phương phải thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn sự nghiệp công lập, tuy nhiên việc triển khai thực hiện tự chủ tài chính lĩnh vực thông tin và truyền thông có những vướng mắc khách quan trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định 16, Nghị định 60 của Chính phủ. Lĩnh vực công nghệ thông tin hiện đang thiếu nhiều căn cứ pháp lý để triển khai thực hiện, từ thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực công nghệ thông tin, đến các văn bản quy định về danh mục, định mức, đơn giá dịch vụ sự nghiệp công, quy trình giám sát, tiêu chí, chất lượng nghiệm thu dịch vụ …

Chia sẻ tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Hồng Quang, Giám đốc Trung tâm CNTT&TT tỉnh Lào Cai cũng giới thiệu về quá trình thành lập và phát triển của Trung tâm, quá trình thực hiện tự chủ tài chính của đơn vị từ năm 2019 đến nay. Những thuận lợi trong việc tham mưu xây dựng Đề án tự chủ tài chính của đơn vị, Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tham mưu trình HĐND, UBND tỉnh ban hành danh mục, định mức, đơn giá và quy định giám sát, tiêu chí chất lượng nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tuy có khó khăn, vướng mắc, tuy nhiên tỉnh Lào Cai hiện đã ban hành đầy đủ danh mục, định mức, đơn giá đối với dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực thông tin và truyền thông, làm căn cứ để đặt hàng, thực hiện tự chủ hoàn toàn về tài chính đối với Trung tâm CNTT&TT Lào Cai từ Quý III năm 2019 đến nay. Việc chuyển sang cơ chế giá dịch vụ theo lộ trình tính chi phí vào giá và thực hiện đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thay cho việc phân bổ ngân sách theo yếu tố đầu vào đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đã giúp đơn vị chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng chuyên môn, tự chủ trong công tác tuyển dụng, nâng cao thu nhập cho viên chức, người lao động.

Các ý kiến tại Hội nghị đều cho rằng, với chức năng, nhiệm vụ của mình, cùng với việc thực hiện tự chủ tài chính trên cơ sở đặt hàng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, các Trung tâm sẽ chủ động hơn trong việc phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng chuyên môn, phát huy hiệu quả hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ tham mưu, triển khai xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số tại các địa phương.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Các Trung tâm tặng quà và chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo các Trung tâm đã có nhiều trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, đồng thời cùng cam kết, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác chuyên môn, trong việc triển khai lộ trình tự chủ tài chính của đơn vị, qua đó nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị nói riêng, cũng như lĩnh vực thông tin và truyền thông tại các địa phương nói chung.

 

Quỳnh Hoa

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 211
  • Trong tuần: 2,004
  • Tất cả: 2,167,572
Đăng nhập